Облік касових операцій. Основні поняття


Кожна організація, незалежно від свого розміру, в процесі здійснення діяльності практично будь-якого роду зіштовхується з потребою скористатися коштами. І якщо для оплати необхідних матеріалів або замовлених послуг, як правило, використовують безготівкові платежі, то оплата відрядження та деяких інших витрат відбувається за допомогою готівки. Для цього на підприємстві створюється каса, а облік касових операцій повинен вестися відповідно до законодавчими актами та нормативними документами.

Облік касових операцій

Організація контролю над грошовими коштами проводиться бухгалтерією, при цьому її зусилля спрямовані на зміцнення платіжної дисципліни, а також на забезпечення правильного використання та розподілу фінансових ресурсів. У свою чергу, облік касових операцій передбачає правильне, повне і своєчасне документальне оформлення, а також законність операцій з готівкою.

Синтетичний, а також більш поглиблений аналітичний облік касових операцій та грошових документів включає ведення відповідних рахунків. Приміром, на певному рахунку номер 50 (в плані рахунків він так і називається - "Каса") відображається залишок, надходження і видача всіх готівкових коштів і грошових документів, що відносяться до всієї загальної касі підприємства. При необхідності відкривається субрахунок з номером 50-1, названий "Каса організації", причому для кожної валюти повинен бути відкритий окремий рахунок.

Рахунок 50-2 (назва - "Операційна каса") потрібен, якщо в організації здійснюється рух коштів у касах експлуатаційних дільниць, товарних контор та зупиночних пунктів.

Субрахунок з номером 50-3, іменований "Грошові документи", відображає знаходяться в касі поштові марки, повністю оплачені авіаквитки, вексельні документи, а також марки держмита в сумі реальних (фактичних) витрат, понесених при їх придбанні. Аналітика в даному випадку передбачає облік грошових документів за їх видами.

Облік касових операцій на підприємствіОблік касових операцій на підприємстві неможливо собі уявити без оформлення відповідних документів. До їх переліку входять прибуткові (КО-1) і відповідно видаткові (КО-2) ордера, журнал для відображення (реєстрації) всіх видів прибуткових і видаткових касових документів (форма КО-3), а також касова книга затвердженої форми КО-4.

Всі діючі організації необхідні їм готівкові кошти, як правило, отримують в касу зі своїх розрахункових рахунків. Для цього потрібно ще один документ встановленої форми - грошовий чек. Обслуговуючим банком проводиться видача організаціям таких чеків у вигляді книжок, що містять 25 або 50 чеків.

Касові ордери мають свій порядок заповнення, регламентований відповідними нормативними документами. При цьому такі документи можуть оформлятися як ручним способом, так і за допомогою комп'ютера.

Касова книга - це свого роду регістр. У ній облік касових операцій здійснюється в хронологічному порядку, а правильність ведення контролюється головним бухгалтером. В організації може бути тільки одна така книга, причому вона повинна бути чітко пронумерована, ретельно прошнурована і опечатана в обов'язковому порядку. Підчищення і виправлення в документах, що забезпечують процес обліку, неприпустимі. У виняткових випадках зроблені виправлення необхідно завірити підписами касира і обов'язково - головного бухгалтера.

Займатися оформленням касових документів можуть наступні працівники підприємства: головний бухгалтер, працівник бухгалтерії або будь-яке інше особа, визначена керівником за погодженням з головбухом, що має бути відображено у відповідному розпорядчому документі. У випадках, коли з яких-небудь причин (фірма невелика) немає бухгалтерії та головного бухгалтера теж, оформлення касових документів проводиться самим керівником. Підставою для складання касових документів є різні паперу: платіжні та розрахунково-платіжні відомості, чеки, заяви, рахунки.Облік касових операцій і грошових документів

Для нормального функціонування підприємства, чіткий контроль усіх сфер діяльності є необхідною умовою. Саме тому бухгалтерський облік касових операцій вимагає особливої уваги і систематизації. У свою чергу, правильне документальне оформлення і забезпечення схоронності коштів та грошових документів гарантують задоволення всіх нагальних потреб підприємства, пов'язаних з готівкою.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!