Коефіцієнт поточної ліквідності: формули і визначення


Коефіцієнт поточної ліквідності формули

Розглянутий термін являє собою економічну величину, яка, в свою чергу, характеризує здатність фондів бути найбільш швидко реалізованими за найвищою ціною, яка за вартістю є близькою до ринкової. Іншими словами можна сказати, що поняття "ліквідний" означає "конвертований в гроші".

Слід також зазначити, що чим швидше відбувається вищезазначений процес, тим вище реалізованість активів. Стосовно до товарів значення розглянутої величини буде відповідати його номінальної вартості. Таким чином, сума додаткової вартості і всілякі додаткові знижки враховуватися не будуть.

Класифікація

Значення коефіцієнта поточної ліквідності

В даний час фахівці проводять оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства за допомогою спеціальних показників. Одним з них є коефіцієнт поточної ліквідності по балансу. Розглянемо даний критерій докладніше. Для початку необхідно зазначити, що розрахунок цієї величини здійснюється спільно з обчисленням бухгалтерського балансу. Здатність організації до погашення наявних зобов'язань за розглянутий період в результаті використання оборотних активів за цей же проміжок часу найбільш точно ілюструє коефіцієнт поточної ліквідності.

Формули для розрахунку можуть мати різноманітний вигляд, проте в більшості випадків використовується наступна спрощена різновид даного вирази: сума оборотних фондів ділиться на пасиви за розглянутий період. Однак при цьому, звичайно ж, необхідно пам'ятати і про ступінь ліквідності складових активів.

Таким чином, чим вище значення коефіцієнта поточної ліквідності, тим з більшою впевненістю можна говорити про спроможність організації. В даний час фахівцями бухгалтерського обліку прийнято, що величина аналізованого показника, більше або дорівнює 1,5, є достатньою мірою надійної, що, в свою чергу, дозволяє підтримувати вартість акцій підприємства на постійному рівні.

Коефіцієнт поточної ліквідності (формули)

Коефіцієнт поточної ліквідності по балансу

Крім представленого вище спрощеного типу шуканого виразу, існує безліч різних видозмін, які в тій чи іншій мірі розкривають описане дію. Наприклад, формула Ктл = (ОА - ДЗД - ЗУ) / КО показує вплив довгострокової дебіторської заборгованості (ДЗД) і пасиви засновників (ЗУ) щодо виплат та внесків до фонду статутного капіталу на величину оборотних активів (ОА).

У той же час можна виразити коефіцієнт поточної ліквідності (формули, як видно, різні) наступним чином: КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2). Подібне рівняння наочно характеризує частку участі показників з різним ступенем реалізованості (А1, А2, А3), а також терміновість погашення зобов'язань (П1, П2).

Застосування

Коефіцієнт поточної ліквідності (формули вказані вище) може становити інтерес не тільки для засновників компанії або керівництва підприємства, а й для інвесторів. Знаючи значення даного показника, люди розуміють, куди доцільно вкладати свої кошти.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!