Безпека: поняття і види


Оскільки в сучасному світі існує чимало загроз, є сенс розглянути суть безпеки в різних її проявах.

Характеристика поняття "безпека"

Для того щоб розібратися з цим поняттям, варто спочатку звернутися до одного з найбільш достовірних джерел – законодавству. Відповідно до закону РФ, в якості безпеки можна визначити стан захищеності важливих інтересів суспільства, держави та особистості від зовнішніх і внутрішніх загроз. Під важливими інтересами варто розуміти сукупність тих потреб, задоволення яких необхідне для надійного забезпечення можливості прогресивного буття та існування як держави, так і суспільства.

безпеку поняття

Варто приділити увагу факторам, які ставлять під загрозу безпеку. Поняття самої загрози потрібно розглядати наступним чином: це сукупність різних факторів і умов, які можуть створити небезпеку життєво важливим інтересам суспільства, держави й особистості. Для того щоб захистити як державні, так і особових інтересів, були створені певні інструменти. До них можна віднести підтримку балансу інтересів держави і особи, законність і взаємну відповідальність суб'єктів і суспільства.

Об'єкти безпеки

Для того щоб повноцінно вивчити поняття безпеки, потрібно звернути увагу на її об'єкти. Це визначення справедливо по відношенню до громадян (їх свободи і права), державі (суверенітет, територіальна цілісність, конституційний лад) і суспільству (духовні і матеріальні цінності).

У свою чергу, зміст діяльності щодо забезпечення безпеки визначається потенційною і реальною загрозою вищеописаним об'єктам, яку можуть представляти як внутрішні джерела небезпеки, так і зовнішні.

поняття безпеки

Щоб поняття безпеки було повноцінно реалізовано, законодавством РФ визначено її інтегрований вид. Йдеться про національну безпеку. Її ключовими складовими є захист інформаційних та економічних інтересів. Це важливо з тієї причини, що процеси в рамках цих двох сегментів опосредуют і супроводжують всі галузі і сфери державного управління як у вузькому, так і в широкому сенсі.

Основні поняття безпеки, згідно із законодавством РФ, орієнтовані на захист багатонаціонального народу держави, оскільки він є єдиним джерелом влади і зберігачем суверенітету в Російській Федерації.

У чому суть безпеки життєдіяльності

Якщо розглядати поняття безпеки громадян трохи ширше, то варто звернути увагу на життєдіяльність і фактори, які є потенційною загрозою для неї.

Для більш об'єктивної оцінки питання захисту було розроблена окрема освітня область, що має назву «Безпека життєдіяльності».

основні поняття безпеки

Під самою життєдіяльністю варто розуміти процес перетворення людиною інформації, енергії або речовини як у навколишньому середовищі, так і в самому собі.

З урахуванням даної термінології визначення поняття «безпека» зводиться до конкретного рівня якості життєдіяльності, при якому не створюються загрози і небезпеки, здатні заподіяти відчутної шкоди.

Безпека спільноти

Сам факт наявності соціальних зв'язків і об'єднання людей підвищує рівень ефективності захисту кожної конкретної людини. При цьому варто відзначити наявність можливого протиріччя між двома цілями: безпека суспільства і конкретного індивідуума. Справа в тому, що за певних обставин стає неможливим виконання цих двох умов одночасно. Наприклад, коли певна людина починає становити небезпеку для інтересів соціуму, його власна безпека опиняється під загрозою.

поняття і види безпеки

У цілому можна вважати духовно зрілим то співтовариство, учасники якого в критичних ситуаціях здатні поставити вище особистого благополуччя безпеку більшості. При цьому важливим є наявність моралі і законів, що забезпечують привілеї і шана тим, хто жертвує власними інтересами заради більшості, так само як і їх нащадкам. Якщо цього не зробити, то сутність поняття «безпека спільноти» втратить свою цінність.

Як забезпечити безпеку

Для запобігання обставин і дій, які можуть бути небезпечними як для громадян, так і для держави в цілому, використовуються певні заходи:

- правове регулювання в галузі забезпечення безпеки;

- визначення стратегічного планування та державної політики у цій галузі;

- організація наукової діяльності, орієнтованої на розробку методик запобігання загрози;

- прогнозування, виявлення, оцінка та аналіз факторів, що загрожують безпеки;

- міжнародне співробітництво;

- розробка, виробництво і подальше впровадження сучасних видів спеціальної і військової техніки, а також озброєння;

визначення поняття безпеку

- формування та реалізація комплексу довготривалих та оперативних заходів, спрямованих на виявлення, попередження та усунення загроз безпеки;

- локалізація і подальша нейтралізація впливу факторів, що визначаються, як небезпечні;

- грамотна координація діяльності державних, федеральних органів влади, а також муніципальних структур в області забезпечення безпеки;

- фінансування витрат, спрямованих на формування ефективного захисту від потенційних загроз.

Методи забезпечення захисту від потенційних загроз

Поняття терміна безпеку включає також використання певних методик, які й гарантують відсутність загрози:

- створення системи захисту;

- запобігання нападу;

- формування системи, яка дозволить ліквідувати наслідки деструктивних дій;

- знищення джерел загроз;

- підвищення стійкості до деструктивних факторам.

Економічна безпека

Сутність цього поняття зводиться до того стану інститутів влади та економіки, при якому стає можливим забезпечення захисту національних інтересів. Йдеться про достатній оборонний потенціал та соціально направленому розвитку країни навіть у тому випадку, коли внутрішні і зовнішні процеси створюють вкрай несприятливі умови.

сутність поняття безпеку

Вивчаючи поняття і види безпеки, варто розуміти, що економічна захист – це не теоретична конструкція, а практична захищеність інтересів нації. Забезпечити її можливе за умови здатності і готовності інститутів влади формувати механізми соціально-економічної стабілізації суспільства, а також охорони та реалізації інтересів розвитку економіки держави.

Види економічної безпеки

Даний комплекс заходів щодо захисту національних інтересів можна розділити на кілька ключових напрямків:

- Енергетична безпека. Цей стан паливно-енергетичних областей

- Оборонна. Йдеться про структуру армії та її готовності відобразити зовнішні загрози.

- Продовольча. У цьому випадку варто розуміти такий стан економіки РФ і агропромислового комплексу у тому числі, при якому населення буде забезпечене всіма необхідними ресурсами, гарантіями і потенціалом. При цьому державний продовольчий резерв не повинен зменшуватися під вплив внутрішніх і зовнішніх умов.

- Оборонно-промислова. Мається на увазі стан військово-промислового комплексу, що дозволяє підтримувати оборонну безпеку навіть при найнесприятливіших сценаріях розвитку міжнародної ситуації. Сюди ж відноситься захист у разі значного зниження геополітичного статусу.

- Фінансова. Під цим терміном варто розуміти стан фінансово-банківської системи, при якій стає можливою гарантія загальноекономічних умов функціонування ринкових інститутів і державних органів влади.

Інформаційна безпека

В цілому можна виділити три ключові виду такого захисту: інженерно-технічна, організаційна та правова.

Вивчати поняття безпеки, важливою для держави і суспільства інформації, краще з правового забезпечення її цілісності. Саме цей комплекс заходів можна розглядати як основу для інших двох видів захисту.

характеристика поняття безпеку

В умовах технологічного розвитку виникла необхідність забезпечення інформаційної безпеки (ІП) в рамках правового поля, через можливості комп'ютерних злочинів. Правове забезпечення ІП грунтується на нормативних актах і указах, що діють в країні, за допомогою яких регламентується поводження з інформацією і відповідальність у разі їх порушення. Реалізацією правового забезпечення ІП займається держава.

Організаційні заходи захисту інформації включають дії, що дозволяють регламентувати функціональні системи обробки даних, експлуатації їх ресурсів, діяльності персоналу конкретної установи та порядок взаємодії з системою користувачів. Підсумком такого комплексу заходів є виключення будь-яких можливостей реалізації потенційних загроз ВП.

Інженерно-технічне забезпечення має два напрямки реалізації:

- програмна та апаратно-програмний захист даних;

- фізичний захист елементів інформаційних систем.

В рамках першого напряму використовуються такі заходи захисту, як антивірусні сканери, системи аудиту, системні та мережеві монітори та ін.

поняття терміна безпеку

Що стосується другого напрямку, то в цьому випадку застосовуються фізичні способи захисту кабельних систем, енергопостачання та даних, для чого використовується їхнє дублювання.

Якщо зробити загальний висновок щодо того, як впливають на життя суспільства поняття і види безпеки, які інтегруються у сучасні системи життєдіяльності, то можна прийти до висновку, що захист є одним з ключових умов гармонійного існування соціуму.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!