Зайнятість населення - це Центр зайнятості населення. Державна політика зайнятості населення


Зайнятість населення – це не тільки одна з найважливіших економічних характеристик. По даній категорії можна судити про добробут народу будь-якої держави. При цьому оцінюється рівень зайнятості населення, який є важливим макроекономічним показником.

Визначення терміна

Зайнятість населення – це явище соціально-економічного плану. Воно являє собою суспільно корисну діяльність населення, мета якої криється в задоволенні суспільних і особистих потреб, а також в отриманні заробітку (доходу). Дане визначення дає Закон «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Цей найважливіший документ прийнятий 19.04.1991 р під № 1032-1.

Зайнятість населення – це категорія ще й економічна. Вона є сукупністю відносин, які стосуються трудової діяльності громадян. Дана економічна категорія виражає ступінь включення населення країни в суспільно корисну діяльність. Також вона вказує на міру потреби підприємств у працівниках, на наявність вакансій, необхідних для отримання доходу. Всі ці позиції дозволяють вважати зайнятість населення однією з найважливіших характеристик ринку праці.

зайнятість населення цеДеякі автори дають і інше визначення даного терміну. На їхню думку, зайнятість населення – це головний параметр, необхідний для функціонування ринку трудових ресурсів. При цьому він є певним видом відносин між людьми економічного та правового характеру. І це не дивно, адже людина набуває робоче місце, включаючись в ту чи іншу кооперацію праці. І до того моменту, поки фахівець залишається у вибраній ним підсистемі господарського сектору економіки, ці відносини продовжують мати місце.

Категорії працівників

Закон «Про зайнятість населення в Російській Федерації» дає роз'яснення того, кого з громадян країни можна вважати включеними в суспільно корисну діяльність.

Це люди:
- працюють за трудовими договорами, а також мають іншу службу або роботу, за яку вони отримують вознагражденіе-
- мають реєстрацію в якості індивідуального підприємця-
- займаються підсобними промислами і продають продукцію за укладеними договорам-
- обрані, затверджені чи призначені на оплачувані должності-
- виконують різні види робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру або авторскім-
- є членами артілей (виробничих кооперативів) -
- знаходяться на службі військової, громадянської альтернативної, в органах МВС-
- навчаються на очних відділеннях установ освіти-
- тимчасово відсутні на своєму робочому місці в зв'язку з хворобою, відпусткою, призовом на військову службу і т. д
- є учасниками (засновниками) організацій і володіють відносно останніх майновими правами.

Вимоги ринкової економіки

Починаючи з дев'яностих років минулого сторіччя, Росія відмовилася від адміністративно-командного виду господарювання. Її економіка стала переходити на ринкові рейки, що зажадало проведення різних реформ. Чи не минуло це і сферу зайнятості. У ній також були проведені численні зміни. Розробка нововведень грунтувалася на вже отриманий розвиненими країнами досвіді. Результатом виконаної роботи став законодавчий акт «Про зайнятість населення Російської Федерації», який відбив основні принципи держави з даного питання. Перший з них закріплений в Конституції Росії. Він говорить про добровільність праці та наявності права громадян на вільне розпорядження своїми здібностями до творчого і продуктивної праці.

закон про зайнятість населенняДругий з викладених у законі принципів стосується відповідальності держави за створення необхідних умов зайнятості та вільного вибору громадянами робочого місця. На країну також покладається обов'язок забезпечення та обліку довгострокових інтересів нації. Це третій принцип зайнятості населення. Органи влади всіх рівнів повинні докладати зусиль для запуску в дію механізмів державного регулювання, а також не перешкоджати ринковому саморегулюванню даної сфери. При цьому повинні бути використані фінансові можливості позабюджетних фондів, бюджету, громадських об'єднань, підприємств і самих громадян з метою досягнення соціальної та економічної ефективності прийнятих урядом програм. Це є четвертим принципом політики держави у сфері зайнятості населення.

Методи і способи працевлаштування

У будь-якій державі політика зайнятості населення визначається, насамперед, поставленими суспільством завданнями та цілями. При цьому кожна країна може використовувати власні способи вирішення проблем у даній сфері. Так, виділяють американську модель. Вона передбачає створення великої кількості робочих місць, де від людей не потрібна висока продуктивність, а отримувані ними прибутки знаходяться на низькому рівні. Такий ринок праці влаштовує значну частину економічно активних громадян. Формально безробіття знаходиться на низькому рівні. Однак кількість людей з невеликими доходами значно збільшується.

При застосуванні скандинавської моделі практично всі працездатне населення матиме робочі місця з задовільними умовами оплати. Таке можливо при створенні великої кількості вакансій у державному секторі економіки. Проте проведення даної політики загрожує появою інфляційного тиску і виснаженням скарбниці.

департамент зайнятості населенняПри створенні європейської моделі кількість зайнятого населення скорочується зі зростанням продуктивності праці та доходів працюючих. Ведення такої політики має підтримуватися дорогою системою посібників для постійно зростаючої кількості безробітних.

Види політики зайнятості

У сфері працевлаштування своїх громадян держава може проводити як активну, так і пасивну діяльність. Перша з них передбачає прийняття низки заходів, спрямованих на сприяння зайнятості населення. Активна політика включає в себе заходи, спрямовані на попередження звільнень працівників та збереження робочих місць, підвищення кваліфікації населення і його професійне навчання, організацію різних громадських робіт, підтримку приватного підприємництва і т. Д. Все це сприяє зниженню рівня безробіття в країні.

служба зайнятості населення При проведенні пасивної політики держава не вживає заходів до сприяння зайнятості. Воно лише простежує ті негативні наслідки, які мають місце при високому рівні безробіття. При цьому держава виплачує допомогу непрацевлаштованим громадянам і надає послуги з підбору робочого місця. З цією метою в країні організовується служба зайнятості населення. Крім того, при проведенні пасивної політики держава оформляє достроковий вихід на пенсію. Також воно надає матеріальну або негрошову підтримку безробітним.

Розвинені країни, що мають соціально орієнтовану ринкову економіку, ведуть, як правило, активну політику в галузі зайнятості громадян. При цьому держава прагне до того, щоб:
- робота була для всіх, хто її іщет-
- трудова діяльність перебувала на максимально ефективному рівні-
- була свобода вибору робочого місця.

Досягнення намічених цілей

Для того щоб намічати дієві заходи в реалізації політики в галузі зайнятості громадян, необхідно враховувати рівень і стадію економічного розвитку всієї країни. Немаловажним фактором вирішення проблем працевлаштування з'явиться злиття цього напрямку з рішенням різних економічних і соціальних завдань.

Яким чином має підніматися рівень, що характеризує зайнятість населення? Робота з поліпшення даного показника здійснюється за допомогою методів, які відповідали б практиці і національним умовам.

центр зайнятості населення

Попередньо розроблені методи повинні постійно координуватися в рамках проведення соціальної та економічної політики. При цьому всі рішення в сфері зайнятості вимагають активних дій не тільки з боку держави. Кроки в цьому напрямку потрібні від роботодавців, а також від найманих працівників.

Органи сприяння працевлаштуванню

У 1991 році в РФ була створена Федеральна служба зайнятості населення. На сьогоднішній день комплексним регулюванням працевлаштування громадян країни займається Міністерство праці і соціального розвитку Росії. Його створили в 1996 р, скасувавши при цьому відразу три соціальні відомства:

- Міністерство соц. захисту населення.
- Міністерство праці.
- Федеральну службу зайнятості.

При цьому новоутворена відомство стало відповідати за вироблення державної політики зайнятості. Крім цього, Міністерство праці та соціального розвитку здійснює управління всією системою служб зайнятості через регіональні відділення.

зайнятість населення москви

Основною функцією даного керівного органу є розробка та подальше фінансування програм у сфері працевлаштування, стандартів та виконання завдань при тісній взаємодії з регіональними відділеннями. Така діяльність спрямована на захист населення від безробіття.

У безпосередньому підпорядкуванні Міністерства праці та соціального розвитку знаходяться регіональні служби. Вони керують роботою органів даного відомства, розташованими безпосередньо на місцях. При цьому в обов'язки регіональних служб входять:
- планування-
- інструктірованіе-
- фінансірованіе-
- здійснення контролю.

Місцеві ж служби зайнятості, якими керують регіональні органи цієї сфери, проводять безпосередню роботу з населенням. У цьому і полягає їхня повсякденна діяльність.

Завдання СЗН

Громадяни, які бажають знайти для себе підходящу роботу, повинні звертатися в Центр зайнятості населення свого міста чи селища. Це структурний підрозділ Міністерства праці та соціального розвитку, надасть консультацію і проінформує про наявні вакансії. Крім того, Центр зайнятості населення надасть і ряд інших послуг. Серед них:

- виплата грошової допомоги по безработіце-
- надання матеріальної та психологічної допомоги безробітним, а також перебувають на їх утриманні членам сімей.

СЗН вирішують чотири основних завдання. Це:
- соціальний захист непрацевлаштованих громадян-
- навчання професійним навикам-
- полегшення трудоустройства-
- надання інформації про наявність вакансій.

Напрямки діяльності СЗН

Держава будь-якої країни організовує і регулює трудову зайнятість своїх громадян. Російська Федеральна служба зайнятості здійснює діяльність, спрямовану на:

- складання прогнозів розвитку і аналіз рівня зайнятості-
- розробку та подальше здійснення цільових програм федерального і територіального рівнів, мета яких – сприяти зайнятості тих громадян, які перебувають під ризиком звільнення і відчувають труднощі в пошуках роботи-
- організацію професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки безробітних громадян.

Дана робота організується і проводиться під безпосереднім керівництвом відповідного федерального органу, яким є Департамент зайнятості населення. Він в рамках своїх повноважень створює і курирує територіальні служби.

зайнятість населення роботаДепартамент зайнятості населення покликаний:
- аналізувати ситуацію, що склалася на територіальних ринках праці, і виробляти різні заходи, спрямовані на попередження або скорочення негативних наслідків масового звільнення працівників-
- організовувати роботу з реєстрації безробітних та сприяти їм надалі трудоустройстве-
- призначати і виплачувати допомогу по безробіттю зареєстрованим нею громадянам-
- забезпечувати громадянам державні гарантії-
- організовувати роботу будь-якого входить в цю систему територіального органу, такого, як міське управління зайнятості населення та районний відділ ЗН-
- укладати договори з установами освіти на профнавчання безработних-
- сприяти розвитку малого бізнесу.

Удосконалення роботи з населенням

Територіальні органи служби зайнятості працюють відповідно до Федеральної програмою, що передбачає сприяння у працевлаштуванні громадян. Основним їх завданням при цьому є пом'якшення соціальної напруженості в регіонах РФ. Ця мета досягається при розвитку гнучкого ринку трудових ресурсів, приведення до балансу пропозицій вакантних місць і непрацевлаштованих працівників, підвищенні рівня зайнятості і т. Д. При цьому відбувається постійне вдосконалення методів і форм роботи з населенням.

Приміром, зайнятість населення Москви і деяких інших міст намагаються направити в русло активізації самостійного пошуку роботи громадянами, що звернулись в Центри СЗН. Для цього працівники даної служби впроваджують у практику проведення групових консультаційних бесід.

Крім того, працевлаштування громадян сприяють проводяться «Ярмарки вакансій», «Банки резюме клієнтів», «Клуби шукають роботу» і багато інших програм.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!