Розрахункова відомість форми Т-51: особливості застосування


В грамотно організованій системі фінансового обліку компанії особливого значення набуває не тільки вибір системи розрахунків з персоналом, але бездоганне заповнення первинних документів за розрахунками оплати праці, наприклад, таких, як розрахункова відомість Т-51.

Призначення документа

Оптимальним варіантом застосування цього облікового регістру є система видачі заробітної плати за платіжними картками через банківські термінали. У цьому випадку в компанії не складаються розрахунково-платіжні відомості, так як виплата зарплати не здійснюється через касу підприємства.розрахункова відомість

Розглянемо особливості документа і розберемося в тонкощах його заповнення. Розрахункова відомість - облікова форма, яка відображає суму заробітку, що підлягає видачі на руки кожному співробітнику з підведенням загального підсумку нарахувань, утримань і виплат в цілому по відомості.

Складається форма бухгалтером. Він відповідає за достовірність заявленої в ній інформації і підтверджує цей документ власним підписом. Заповнення форми здійснюється на підставі облікових даних: нарядів, особових рахунків, табелів і графіків виходів на роботу.

Розрахункова відомість містить такі відомості:

• розрахунки з нарахування сум заробітної плати і необхідних удержаній-

• суми зарплати, підлягає видачі на руки кожному співробітнику.

Цей грошовий документ складається за звітний місяць і є підставою для передачі відомостей в банк, здійснює зарахування сум заробітної плати до видачі на карти-рахунки.

Основні реквізити бланка

Форма розрахункової відомості Т-51 уніфікована, затверджена Постановою Держкомстату від 05.01.04, має присвоєний код по ОКУД (0301010) і ряд обов'язкових до заповнення реквізитів на титульному аркуші:

• найменування підприємства-форма розрахункової відомості

• код за ОКПО-

• номер і дата складання документа-

• часовий період, за який нараховується зарплата.

Заповнення обороту відомості відбувається в табличному варіанті із зазначенням:

• порядкового номера запісі-

• табельного номера співробітника (при веденні кадрового обліку з присвоєнням табельних номерів) -

• ПІБ працівника-

• посади, профессіі-

• тарифної ставки в рублях-

• відомостей про кількість відпрацьованих днів (годин) і наявності вихідних і празднічних-

• сум нарахування заробітної плати за видами з підведенням підсумкової суми-

• сум, що підлягають утриманню з заробітної плати з підведенням построчного ітога-

• розрахункової суми зарплати до видачі на руки або заборгованості співробітника перед фірмою.

Заповнення титулу

Розрахункова відомість має титульний лист і таблицю на розвороті. У разі якщо контингент в компанії великий, заповнюється кілька аркушів з обов'язковою нумерацією та відміткою в спеціальній графі їх кількості.

розрахункова відомість бланк
На титульному аркуші проставляється код за ЗКПО, вказується найменування підприємства і його структурного підрозділу, якщо таке існує, номер і дата складання відомості, вказується розрахунковий період.

Заповнення таблиці

Таблична частина припускає заповнення 18 граф, що представляють собою поетапний розрахунок заробітної плати по кожному співробітнику:

1 - проставляється номер запису по порядку-

2 - табельний номер сотрудніка-

3 - вказується ПІБ працівника-

4 - вказується професія (посада) работающего-

5 - проставляється розмір окладу або погодинної тарифної ставки-

6 - вказується загальна кількість фактично відпрацьованих годин-

7 - проставляється кількість вихідних і святкових днів.

Розрахункова відомість зручна в частині групування витрат, так в графах 8-12 зазначаються суми нарахувань зарплати:

8 - вказується сума нарахованої погодинної оплати-

9 - вказується сума нарахованої відрядної оплати-

10 - вказується сума інших нарахувань (наприклад, територіальний коефіцієнт, доплата за роз'їзний характер роботи та ін.) -

11 - робляться відмітки про інші отриманих доходах-розрахункова відомість т 51

12 - проводиться підрахунок загальної суми нарахувань.

У графах 13-15 проводиться розрахунок утримань:

13 - розраховується до утримання сума НДФЛ-

14 - вказуються інші утримання (аліменти, внески в профком, штрафні санкції за рішеннями суду, вартість форменого одягу, інші утримання за заявою працівника) -

15 - проводиться підрахунок загальної суми удержаній-

16 - вказується борг підприємства (кредиторська заборгованість) перед співробітником (наприклад, за розрахунками з підзвітними особами, якщо авансовий звіт складений, але не оплачений роботодавцем) -

17 - вказується борг працюючого перед компанією (наприклад, з відшкодування заподіяної фірмі збитку) -

18 - вказується розрахункова сума до видачі на руки.

Способи ведення документа

При механізованому способі ведення обліку розрахункова відомість, бланк якої компанія має право розробити самостійно, повинен містити всі обов'язкові до заповнення реквізити.

Перевагою застосування в обліку цього документа є зручна компактна форма, групує дані щодо нарахування, утримань і виплат за звітний період і дозволяє проводити швидкі і якісні звірки кінцевих цифр з аналітичними даними.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!