Системний підхід до управління - невід'ємний критерій успішності ведення бізнесу


Будь-яка організація може бути розглянута як система, постійно взаємодіє із зовнішнім світом. Вона може складатися з підсистем, тісно взаємопов'язаних між собою.

Взаємодія з зовнішнім середовищем регулюється за допомогою такої галузі знань, як менеджмент, і може бути представлено у такій послідовності:

  1. Аналіз інформації про ринок, на сегменті якого працює підприємство.
  2. Аналіз інформації про внутрішню організацію компанії.
  3. Ухвалення рішення керівним складом компанії на основі обробки інформації перших двох етапів, і донесення його в якості відповідного розпорядження чи наказу своїм підлеглим.
  4. Мотивація працівників (моральна і матеріальна).
  5. Виконання заданого керівником обсягу роботи для досягнення однієї з головних цілей підприємства - підвищення конкурентоспроможності компанії.
  6. Оцінка впливу цілі на зміни ринкової ситуації та внутрішньої структури підприємства.

Системний підхід до управління дає можливість зрозуміти, що забезпечення ефективності існування будь-якої організації має досягатися не окремим структурним елементом компанії, а в тісному взаємозв'язку загальної системи.

Системний підхід до управління якістю передбачає сукупність відповідних методик, організаційної структури, ресурсів і процесів, які необхідні для здійснення керівництва якістю в цілому.

При використанні даного підходу необхідно визначитися з суб'єктами та об'єктами процесу. Так, системний підхід до управління в цілому підприємства передбачає наявність сукупності спеціальних керуючих органів (суб'єктів) і процесів з використанням матеріальних, технічних і інформаційних засобів (об'єктів). Важливе значення в цьому управлінському процесі має конкурентоспроможність компанії, а також політика підприємства в галузі контролю якості і постійного його підвищення.

Системний підхід до управління організацією передбачає, як і будь-яке інше управління, вироблення управлінських рішень та шляхи їх реалізації. Для досягнення високої ефективності використання певних методів управління керівництву підприємства необхідно чітко визначитися з чинниками, що роблять найбільший вплив на досягнення позитивного результату.

Так, якщо говорити конкретно про якість продукції, то тут важливу роль відіграє досягнення бажаного його рівня на виробничої та невиробничої стадіях створення такої продукції. При виявленні певних відхилень від запланованих показників, необхідно своєчасно коригувати управлінські заходи і направляти їх вплив на «слабкі» місця у виробництві.

Як уже зазначалося вище, системний підхід до управління повинен передбачати комплексне здійснення технічних, організаційних, соціальних та економічних заходів щодо досягнення цілей та забезпечення конкурентоспроможності компанії. Дана система повинна охоплювати технічні пристрої, інформаційні бази даних і, звичайно ж, колективи людей.

В умовах нестабільності сучасного ринку найчастіше перед суб'єктами господарювання виникає проблемне питання про виробництво дешевої продукції. Саме тому керівники таких компаній повинні своєчасно відреагувати на фактичний ринковий попит і, при цьому істотно не знижувати якість продукції. Тільки при виконанні таких умов буде досягнута рівновага в таких показниках, як конкурентоспроможність і доцільність виробництва продукції. У всі часи успіх будь-якої підприємницької діяльності напряму залежав від якості продукції в зіставленні з її ціною.

Досить ефективно системний підхід до управління може бути впроваджений з використанням світового досвіду даного напрямку.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!