Волошин Максиміліан Олександрович: біографія, творча спадщина, особисте життя


Волошин Максиміліан (роки життя – Тисячі вісімсот сімдесят сім – 1932) – поет, художник, мистецтвознавець, літературний критик. Волошин – це псевдонім. Справжнє його прізвище – Кирієнко-Волошин.

волошин Максиміліан Олександрович поет

Дитинство, студентські роки

Майбутній поет народився в Києві в 1877 році, 16 (28) травня. Його предки по батькові були запорізькими козаками. З боку матері в роду були німці, зросійщені в 17 столітті. Максиміліан в 3 роки залишився без батька. У Москві пройшли дитинство і отроцтво майбутнього поета. Мати його в 1893 році придбала в розташованому поблизу Феодосії Коктебелі земельну ділянку. Тут в 1897 році Волошин Максиміліан закінчив гімназію. Він вступив до Московського університету (факультет – юридичний). Максиміліан в студентські роки втягнувся в революційну діяльність. Він був причетний до відбулася в лютого 1900 Всеросійської студентському страйку. У результаті цього, а також за схильність до агітації і "негативне світогляд" Волошин Максиміліан був відсторонений від занять.

Початок подорожей

Для того щоб уникнути гірших наслідків, він відправився на будівництво залізниці восени 1900 року. Волошин цей період пізніше називав "вирішальним моментом", що визначив його подальшу духовне життя. На будівництві він відчув старовину, Схід, Азію, відносність європейської культури.

Однак саме активне долучення Максиміліана до досягнень інтелектуальної та художньої культури Західної Європи з перших подорожей його стає життєвою метою поета. Він побував у 1899-1900 роках в Італії, Франції, Греції, Швейцарії, Німеччини, Австро-Угорщини. Особливо Максиміліана притягував Париж. Саме в ньому він бачив центр європейської, а значить, і загальної духовної життя. Максиміліан Олександрович, повернувшись з Азії через побоювання подальших переслідувань, вирішує відправитися на Захід.

Життя в Парижі, подальші подорожі, "будинок поета" в Коктебелі

У Парижі Волошин Максиміліан (фото його представлені в цій статті) бував неодноразово в період з 1901 по 1916 рік, подовгу жив тут. У проміжках поет здійснював подорожі по "древньому Середземному миру". Крім того, він бував наїздами в обох російських столицях. Волошин в цей час жив також у своєму "будинку поета" в Коктебелі, який перетворився на своєрідний культурний центр, місце відпочинку і пристановище письменницької еліти. Г. Шенгелі, перекладач і поет, назвав його "Кіммерійський Афінами". У різний час в будинку цьому побували Андрій Білий, В'ячеслав Брюсов, Олексій Толстой, Максим Горький, Микола Гумільов, Осип Мандельштам, Марина Цвєтаєва, В. Ходасевич, Є. Замятін, нд Іванов, К. Чуковський, М. Булгаков і багато інших письменників, артисти, художники, науковці.

Волошин – літературний критик

волошин Максиміліан Олександрович російський поет

Як літературний критик Волошин Максиміліан дебютував в 1899 році. У журналі "Російська думка" з'явилися його маленькі рецензії без підпису. У травні 1900 в цьому ж журналі була надрукована велика стаття під назвою "На захист Гауптмана". Вона була підписана "Макс. Волошин". Стаття ця була одним з перших у Росії маніфестів модерністської естетики. Після цього з'явилися й інші його статті. Всього Волошин написав їх 36 – про російську літературу, 35 – про французькою та російською театрі, 28 – про французькій літературі, а також 49 статей про події французької культурного життя. У них були затверджені і проголошені художні принципи модернізму. Волошин нові явища літератури нашої країни (насамперед, творчість так званих молодших символістів) ввів в контекст сучасної культури Європи.

Волошин Максиміліан Олександрович, біографія якого нас цікавить, був також літературним агентом, консультантом, антрепренером, ходитиме і експертом видавництв "Гриф", "Скорпіон" і братів Сабашниковой. Свою просвітницьку місію сам він іменував буддизмом, магією, католицтвом, теософією, окультизмом, масонством. Все це Максиміліан сприймав у своїй творчості через призму мистецтва. Особливо він цінував "пафос думки" та "поезію ідей", тому статті його були схожі на вірші, а вірші – на статті (це зазначив І. Еренбург, який присвятив йому нарис у вийшла в 1923 році книзі "Портрети сучасних поетів ").

Перші вірші

волошин Максиміліан фото

Спочатку не багато віршів писав Волошин Максиміліан Олександрович, поет. Практично всі вони були поміщені в книгу, що з'явилася в 1910 році ("Вірші. 1900-1910"). Руку "ювеліра", "справжнього майстра" побачив у ній В. Брюсов. Волошин вважав своїми вчителями віртуозів віршованій пластики Ж. М. Ередіа, Готьє та ін. Поетів- "парнасців" з Франції. Їхні твори перебували в противазі з верленовский "музичним" напрямком. Цю характеристику творчості Волошина можна віднести до його першої збірки, а також до другого, який був складений Максиміліаном на початку 1920-х років і не був опублікований. Називався він "Selva oscura". У нього були включені вірші, створені в період з 1910 по 1914 рр. Основна їх частина увійшла пізніше в книгу обраного, що вийшла в 1916 році ("Івернія").

Орієнтація на Верхарна

Можна довго говорити про творчість такого поета, як Волошин Максиміліан Олександрович. Біографія, коротко викладена в цій статті, містить лише основні факти про нього. Не можна не відзначити, що виразним політичним орієнтиром поета стає з початку 1-ї світової війни Е. Верхарн. Брюсовскіе переклади його ще в статті 1907 "Еміль Верхарн і Валерій Брюсов" були піддані Максиміліаном нищівній критиці. Волошин сам перекладав Верхарна "з різних точок зору" і "в різні епохи". Ставлення до нього він підсумував у своїй книзі 1919 "Верхарн. Доля. Творчість. Переклади".

Волошин Максиміліан Олександрович – російський поет, який складав вірші і про війну. Увійшли до збірки 1916 "Anno mundi ardentis", вони цілком співзвучні верхановской поетиці. У них оброблялися образи і прийоми віршованій риторики, що стала стійкою характеристикою всієї поезії Максиміліана революційних часів, громадянської війни і подальших років. Частина віршів, написаних у той час, була опублікована в книзі 1919 "Демони глухонімі", інша частина в 1923 році була видана в Берліні під заголовком "Вірші про терор". Однак здебільшого твори ці залишилися в рукописі.

Офіційна цькування

Максиміліан Волошин коротка біографія

У 1923 році почалося цькування Волошина з боку держави. Ім'я його зрадили забуттю. У СРСР у період з 1928 по 1961 рік жодного рядка цього поета не з'явилося у пресі. Коли Еренбург в 1961 році шанобливо згадав у своїх мемуарах про Волошина, це відразу ж викликало одповідь А. Димшиця, який вказав на те, що Максиміліан був декадентом з самих незначних і поставився негативно до революції.

Повернення до Криму, спроби пробитися до друку

Навесні 1917 року Волошин повернувся до Криму. В автобіографії 1925 він писав, що більше не покине його, нікуди не емігрує і ні від чого не рятується. Раніше він заявляв про те, що не виступає ні на одній з борються сторін, проте живе лише Росією і совершающимся в ній- а також писав, що йому потрібно залишитися в Росії до кінця. Будинок Волошина, що знаходиться в Коктебелі, в період громадянської війни залишався прочан. Тут знаходили притулок і ховалися від переслідувань і білі офіцери, і червоні вожді. Про це Максиміліан написав у своєму вірші 1926 "Будинок поета". "Червоним вождем" був Бела Кун. Після того як був розгромлений Врангель, він шляхом організованого голоду і терору заправляв утихомиренням Криму. По всій видимості, в нагороду за приховування Куна за радянської влади Волошину був збережений будинок, а також забезпечена відносна безпека. Проте ні його заслуги, ні клопоти В. Вересаєва, впливового в той час, ні частково покаянний і благаюче звернення до Л. Каменєву, всесильному ідеологу (в 1924 році) не допомогли Максиміліану пробитися до друку.

Два напрями думок Волошина

Волошин писав про те, що для нього вірш залишається єдиним способом вираження думок. А вони спрямовувалися у нього в двох напрямках. Перше – історіософське (долі Росії, твори про якій брали у нього нерідко умовно-релігійне забарвлення). Друге – антиисторическое. Тут можна відзначити цикл "Шляхами Каїна", в якому відбилися ідеї універсального анархізму. Поет писав, що в цих творах він формує практично всі його соціальні ідеї, які були здебільшого негативними. Слід зазначити загальний іронічний тон цього циклу.

Визнані і невизнані твори

Неузгодженість думок, характерна для Волошина, приводила нерідко до того, що його творіння сприймалися деколи як високопарна мелодекламація ("Преосуществленіе", "Свята Русь", "Кітеж", "Ангел часів", "Дике поле"), естетизовані розумування ("Космос "," Левіафан "," Таноб "і деякі інші твори з" Шляхами Каїна "), претензійна стилізація (" Дметріус-імператор "," Протопоп Авакум "," Святий Серафим "," Сказання про інок Єпіфанії "). Проте можна сказати, що багато його вірші революційного часу отримали визнання як ємні й точні поетичні свідоцтва (наприклад, типологічні портрети "Буржуй", "Спекулянт", "Червоногвардієць" та ін., Ліричні декларації "На дні пекла" і "Готовність ", риторичне шедевр" северовосток "та інші твори).

Статті про мистецтво і малярство

волошин Максиміліан Олександрович біографія

Після революції діяльність його як мистецтвознавця припинилася. Проте Максиміліан зміг опублікувати 34 статті, присвячені російському образотворчому мистецтву, а також 37 статей про мистецтво французькою. Перша його монографічна робота, присвячена Сурикову, зберігає своє значення. Книга "Дух готики" залишилася незавершеною. Над нею Максиміліан трудився в 1912 і 1913 році.

Волошин зайнявся живописом для того, щоб судити професійно про образотворче мистецтво. Як виявилося, він був обдарованим художником. Кримські акварельні пейзажі, виконані з віршованими написами, стали його улюбленим жанром. У 1932 році (11 серпня) в Коктебелі помер Максиміліан Волошин. Коротка біографія його може бути доповнена відомостями про особисте життя, цікаві факти з якої ми наводимо нижче.

Цікаві факти з особистого життя Волошина

Дуель Волошина і Миколи Гумільова відбулася на Чорній річці, тієї самої, де в Пушкіна стріляв Дантес. Сталося це 72 роки потому і також через жінку. Проте доля зберегла тоді двох знаменитих поетів, якими були Гумільов Микола Степанович і Волошин Максиміліан Олександрович. Поет, фото якого представлено нижче, – Микола Гумільов.

волошин Максиміліан

Стрілялися вони через Лізи Дмитрієвої. Вона вчилася на курсі староіспанському і давньофранцузька літератури в Сорбонні. Першим цією дівчиною зачарувався Гумільов. Він її привіз в гості до Волошину в Коктебель. Той спокусив дівчину. Микола Гумільов виїхав, оскільки відчув себе зайвим. Однак історія ця через деякий час продовжилася і привела в результаті до дуелі. Суд засудив Гумільова до тижні арешту, а Волошина – до одного дня.

дружина Максиміліана Волошина

Перша дружина Максиміліана Волошина – Маргарита Сабашникова. З нею він в Сорбонні слухав лекції. Шлюб цей, однак, незабаром розпався – дівчина закохалася в В'ячеслава Іванова. Дружина його запропонувала Сабашниковой жити втрьох. Однак родина "нового типу" не склалася. Другою дружиною його була фельдшер Марія Степанова (на фото вище), доглядала за старою матір'ю Максиміліана.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!