Цікава стилістика російської мови


Як і будь мова в світі, російська мова має свій стиль і розвивається за певними законами і правилами, які складаються впродовж століть. Кожен жива мова змінюється з часом, в ньому утворюються нові стилі і зникають застарілі, з'являються нові слова і забуваються старі, змінюється їх смислова забарвлення.стилістика російської мови

Стиль мови має на увазі під собою сукупність декількох функціональних стилів і являє собою комплекс мовних особливостей, що включають в себе лексику, граматику, фонетику, які надають мови певне забарвлення. Вивченням функціональних стилів і особливостей вживання мовних засобів у них займається стилістика.

Стилістика російської мови безпосередньо залежить від сфери застосування лексичних форм, змісту та емоційного забарвлення висловлювання, сформованої ситуації і цілей спілкування. Образно кажучи, стилістика робить зріз структури мови: звук - слово - його форма - словосполучення - речення.

Стилістика російської мови на перше місце ставить зміст, залежно від якого і формується той чи інший стиль. Навколо певного виду діяльності виникає сфера спілкування, яка диктує свою специфіку і зміст стилю.

Із стилістики виникають основні закони і правила культури мовлення.

Такі лінгвістичні науки, як стилістика російської мови та культура мовлення, тісно взаємопов'язані.
стилістика російської мови та культура мовлення

Перш за все, обидві науки займаються вивченням функціонування мовних засобів, оцінюють їх якісний бік вживання в мові. Культура мови, спираючись на закони функціональної стилістики, визначає норми літературної мови. З цього випливає, що культура мови передбачає беззастережне володіння стилями мови і правилами їх вживання, вміння грамотно й логічно вибудовувати розповідь.

стилістична забарвлення словаяк стилістика і культура мови досліджують функціонування мови, величезне значення для них набувають стилістичні синоніми. Саме вони реалізую важливий для обох наук «принцип вибору» і надають практично необмежені можливості для вираження думки в необхідної стилістичної тональності.

Сучасна стилістика російської мови в своїй основі містить нейтральні і загальновживані слова (Мовні одиниці). Вони створюють роль фону і є систематизирующим початком для всіх стилів мови. Залежно від контексту, в якому застосована та чи інша мовна одиниця, стилістична забарвлення слова може кардинально змінюватися. Пестливі слова можуть придбати іронічну забарвлення (милий хлопчик), лайливі слова, навпаки, стати пестливими (милий шибеник). Патетичні та застарілі слова здатні зазвучати з іронією і сарказмом, а нейтральні в своєму прямому значенні в переносному сенсі можуть виражати експресію.

Стилістика російської мови така, що практично кожне слово здатне виступати в ролі стилістичного засобу. Ця дивовижна здатність мовних одиниць значно збагачує можливості літературної російської мови, дає простір фантазії і свободу вираження думок.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!