Аналітичний облік запасів


Практично на будь-якому підприємстві є виробничі запаси, які вимагають постійного контролю. Аналітичний облік таких матеріальних цінностей ведеться різними методами. Бухгалтери найчастіше застосовують кількісно-сумовий і сальдовий метод.

Аналітичний облік - це ціла система певних бухгалтерських записів, яка дає детальні дані про рух всіх господарських засобів. Вона призначена для оперативного керівництва виробництвом, складання бухгалтерської та фінансової звітності. Аналітичний облік здійснюється окремо по всіх синтетичних рахунках.

Облік за допомогою кількісно-сумового методу можна здійснювати двома варіантами:

1. У першому випадку на всі види матеріальних цінностей відкривають картки, в яких здійснюється аналітичний облік. Вони практично ідентичні звичайним картками, на яких ведеться складський облік, але залишки в них виводяться не тільки в кількісних, а й у вартісних показниках. Записи в них виробляються виключно на підставі видаткових та прибуткових бухгалтерських документів. Картки зберігають згідно номенклатурними номерами. Виводяться залишки, прихід / витрата всіх матеріальних цінностей на початок кожного місяця. Також щомісяця складають сортові оборотні відомості, в яких підраховується кількість і вартість виробничих запасів.

Підсумково-сумові відомості звіряються з відповідними показниками синтетичного обліку. Всі натуральні показники звіряють з даними складського обліку. Істотним недоліком такого обліку є дублювання даних. Такий варіант обліку застосовується, як правило, на підприємствах, у яких досить обмежена номенклатура.
2. У другому випадку в бухгалтерії облікові картки не ведуть. Кількісно-сумові відомості складають безпосередньо за первинним документам, вказуючи номенклатурні номери, види і групи матеріалів по всіх цехах окремо. Всі сумові підсумки постійно звіряються з підсумками синтетичного обліку. Всі натуральні показники звіряють по окремих номенклатурними номерами, вказаними в картках обліку складського.

Аналітичний облік за цим варіантом також вважається умовним. Переважна більшість підприємств використовують сальдовий метод обліку запасів, який забезпечує спільність складського, оперативного та бухгалтерського обліку. При такому методі складський облік проводиться в натуральному вираженні, а бухгалтери ведуть аналітичний облік по кожному складу окремо в розрізі різних груп матеріалів.

Контроль над правильністю обліку веде бухгалтерія. Вона систематично звіряє правильність оформлення документів і своєчасність записів. Залишки матеріалів виводяться у відповідних графах карток складського обліку і завіряються підписом бухгалтера. Кількісні залишки в кінці місяця переносять матеріально-відповідальними працівниками у відомості обліку залишків - сальдову книгу.

Аналітичний облік матеріалів вимагає постійного контролю, тому тільки після перевірки залишків проводиться таксування всіх виробничих запасів за їх цінами. Таким чином, виходять дані про вартість кожної групи матеріальних цінностей і загальних підсумків по всіх складах.

Аналітичний облік запасів здійснюється в регістрах обліку їх руху: накопичувальних прибутково-видаткових та оборотних відомостях (у вартісному вираженні). Відомості ведуть по всіх складах в розрізі груп матеріальних цінностей і субрахунків. В кінці місяця їх використовуються при складанні групових відомостей по складу. Достовірність і правильність здійснення складського обліку перевіряють шляхом порівнювання вартісних підсумків кожної групи матеріалів, зазначених у сальдовой книзі до наявних аналітичних залишками зворотному відомості по групі.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!