Стилістичні помилки та їх типи


Мовні норми - загальноприйняті правила щодо вживання різних мовних засобів, які регулярно повторюються в мові людей і визнані правильними на даному етапі розвитку літературної форми мови. Як правило, норми закріплені в різних навчальних посібниках і словниках.

Стилістичні норми регулюють правильний відбір певних слів і їх форм, а також пропозицій - залежно від конкретної ситуації комунікації та відносини пише або говорить до предмета повідомлення. Стилістичні норми стосуються відбору мовних засобів, правил поєднання цих коштів між собою і співвідношення стильових мовних явищ.

Стилістичні помилки - помилки, які виникають в результаті відступу від наявних стильових норм, якщо такі відступи не є навмисними і не переслідують якісь стилістичні або естетичні цілі. Наприклад, в художньому тексті можна зустріти безліч відступів від норм, проте всі вони переслідують якусь мету і висловлюють задумку автора тексту.

Таким чином, стилістичні помилки - мовні помилки, які полягають у вживанні слів, словосполучень і пропозицій, що не вписуються в стилістику даного тексту. Відступ від норм і порушення стильової єдності може послабити виразність тексту і його значення.

Існує кілька груп помилок. Перша - лексико-стилістичні помилки. Вони пов'язані з невиправданим вживанням жаргонізмів, діалектизмів, архаїзмів та інших маркованих слів. Сюди також належать помилки анорфемно-стилістичного характеру, які пов'язані з неправильним використанням слів зі зменшено-пестливими суффіксамі- синтаксико-стилістичні стилістичні помилки (неправильне вживання причетних оборотів в реченні) - логіко-стилістичні помилки.

Наступна група помилок пов'язана з недостатнім володінням ресурсами мови. До таких помилок належать:

1. Недоречне повторення слова або однокореневих слів у вузькому контексті.

2. Вживання плеоназмів - словосполучень із зайвою смисловим компонентом.

3. Тавтологія - повторення однокореневих слів або сказаного іншими словами.

4. Багатослів'я через використання універсальних слів.

5. Багатослів'я, викликане заміною дієслова поєднанням дієслова з широким значенням і отглагольного іменника.

6. Вживання мовних штампів - побитих виразів зі змазаним лексичним значенням і потьмянів експресивністю.

7. Вживання слів-паразитів.

8. Недоречне вживання нелітературних слів.

9. Одноманітне побудова речень.

10. Відсутність образних засобів в тексті там, де вони необхідні.

Існує також група помилок, які пов'язані з недостатньо розвиненим стилістичним чуттям. До таких помилок відносяться такі недоліки:

1. Недоречне використання епітетів, метафор, порівнянь та інших стилістичних прийомів.

2. Змішання лексики, що відноситься до різних стилів.

3. немилозвучностей, викликане надмірним скупченням голосних або приголосних.

4. Порушення загальної цілісності тексту.

5. Неправильний порядок слів.

Дотримання стилістичних норм дуже важливо, оскільки саме правильне вживання слів і побудова речень показує рівень освіченості людини, а також рівень його володіння рідною або іноземною мовою. Саме стилістичні помилки або їх відсутність вказують на те, чи достатньо володіє людина ресурсами мови і розвинене у нього стилістичне чуття.

Сьогодні такі помилки зустрічаються дуже часто: як в офіційній мові, так і в неофіційному дискурсі. Деякі помилки стали настільки частими, що люди майже не помічають їх. Проте дуже важливо ретельно стежити за своєю мовою і робити все можливе для того, щоб вона була грамотною і мотивованою.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!