Ідеологія - це принцип організації суспільства


У простому розумінні ідеологія - це, насамперед, система поглядів і ідей. Це дуже важливе суспільне явище, яке в даний час має кілька видів. Всі вони формувалися в суворій залежності від реалій, характерних для тієї чи іншої епохи. Ідеологія тісно пов'язана з політикою, оскільки вона - частина державного устрою, від якого і залежить реалізація тієї чи іншої системи поглядів. Щоб краще зрозуміти це явище, ми розглянемо історію його виникнення, види, а також вивчимо, яку роль відіграє ідеологія в сучасному суспільстві.

Поняття ідеології

Вперше про неї заговорили французи: А. Дестют де Траси і Етьєн де Кондільяк в кінці 18 століття намагалися створити науку, предмет якої був би присвячений ідеям і принципам їхнього формування. Вони вважали, що це вчення повинно структурувати правила керівництва в соціальному житті, тому його основою повинні виступати елементи права, політики і моралі.

Але Наполеон відкинув абстрактні ідеї цих вчених, і поняття ідеології було забуто до тих пір, поки Карл Маркс не приступив до створення своєї теорії, в якій воно згодом стало одним з ключових. Згідно марксистської теорії, ідеологія - це вираження інтересів певного класу.

В даний час вона сприймається як система поглядів, яка містить інтереси невеликої групи або суспільства, а також відображає ставлення людей до дійсності.
Види ідеології

Оскільки ідеологія - це багатогранне поняття, яке включає в себе цілу систему поглядів, то з часом сформувалося кілька її видів під впливом політичних та економічних факторів.

  • Лібералістичної. Ця ідеологія приковує увагу до свободі людини. Її прихильники вважають, що права і свобода кожного повинні бути підкріплені правовою основою. Також тут проявляється найбільша свобода розпорядження власністю: законодавство мінімально регламентує цей процес, дозволяючи людині використовувати своє майно так, як йому завгодно. Взагалі, згідно лібералізму, будь-який прояв особистості (поведінка в соціумі, а також способи самореалізації) повинно мінімально обмежуватися законодавством: з одного боку, це позитивна якість ідеології, однак свобода повинна бути своєчасною, адже недоречний лібералізм може розбестити суспільство.
  • Консервативна ідеологія - це, насамперед, дотримання традицій, цінностей і релігійним доктринам. Тут заперечуються екстремізм і будь-які радикальні реформи, а заохочуються стабільність, зміцнення безпеки та військової сили.
  • Соціалістична. Ця ідеологія проголошує соціальну справедливість і рівність. Суспільна власність - характерна ознака соціалізму. Громадян забезпечує держава, а вони, в свою чергу, трудяться на його благо.
  • Антіідеологізм. Останнім часом він стає все популярнішим, означає неприйняття будь-якої з існуючих ідеологій.

Основні функції ідеології

Існує 5 основних функцій:

  1. Орієнтування людства. Оскільки ідеологія містить в собі систему цінностей, а також основні положення про устрій суспільства та ролі окремої особистості в ньому, то так чи інакше, при реалізації цих поглядів діяльність людей коригується.
  2. Мобілізація людей. Прихильники ідеології об'єднуються в групи, щоб реалізувати спільні погляди, прихильниками яких вони є.
  3. Інтеграція суспільства. Ідеологія має більш глобальний характер, ніж будь-який особистий інтерес, в цьому виражається інтеграція людей: вони приймають спільні погляди та інтереси.
  4. Амортизація. Іноді між потребами і можливостями класів і груп людей виникає невідповідність. Тоді ідеологія служить ослаблення, пом'якшення конфліктної ситуації.
  5. Вираження і захист інтересів. Ідеологія формується з урахуванням обставин реального життя. Незважаючи на наявність піднесених ідей в якій-небудь концепції, деякі з них мають практичне значення. Адже у ідей, що не приносять практичну користь, рідко буває багато прихильників. Звідси виходить, що всяка система поглядів, прийнята суспільством, відповідає чиїмось інтересам, і відповідно, спрямована на їх реалізацію та захист.

У сучасних умовах, як ми бачимо, ідеологія - необхідне явище, яке дозволяє об'єднати суспільство і направити його на досягнення спільних цілей.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!