Принцип Парето: зміст і засади застосування


Феноменальне відкриття знаменитого італійського соціолога і економіста Вільфредо Парето було зроблено в результаті аналізу розподілу багатств в Італії, в ході якого Парето встановив, що в країні 80% всіх багатств належить 20% населення. Цікаво, що приблизно в цей же час американський службовець, майбутній «батько теорії управління якістю» Джозеф Джуран, також дійшов висновку, що таке співвідношення має якусь закономірність, тільки свій висновок він сформулював на основі спостереження за врожаєм гороху, де 20% кущів давали 80% врожаю. Власне і сам термін «принцип Парето» належить йому, він дав таке найменування на честь Вільфредо Парето.

Італійський вчений поширив дію цього принципу на інші сфери діяльності, але головне своє значення він придбав як принцип Парето в управлінні, який полягає в тому, що на 80% результативної діяльності, люди затрачають всього 20% часу. Завдяки такому числовому вираженню, принцип Парето ще іменується як «правило 80/20». У філософському сенсі це означає, що причинний ефективність розподіляється наступним чином: 20% причин дають ті самі 80% отриманого результату діяльності, і навпаки, 80% причин, лише 20% результату. На перший погляд таке співвідношення виглядає парадоксальним, важко собі уявити, що 80% робочого часу, наприклад, витрачається практично не приносячи ніякого результату. Проте наступну статистичний аналіз пропорції показав її високу достовірність. Завдяки тому, що такий принцип можна було застосовувати для оцінки якості роботи, відбивав принцип Парето, ефективності різного порядку в досить широкому спектрі напрямків діяльності.

Аналіз пропорції дозволяє визначити основні напрямки, де воно може себе проявити найбільш ефективно. Таких напрямів два.

По-перше, принцип Парето спонукає до пошуку тих самих 20% причин, які й дають 80% успіху.

По-друге, правило 80/20 мотивує пошук причин, чому ж велика частина витраченого часу не дає результату.
Однак, використовувати на практиці даний принцип слід досить розважливо, бо треба вибірково підходити до вибору об'єкта дослідження. В іншому випадку таке прямолінійне зловживання принципом може призвести до неправильних висновків. Раціональне застосування принципу передбачає його включення в яку-небудь аналітичну систему, яка дозволяє комплексно оцінювати необхідні об'єктів і явища. Наприклад, якщо ви працюєте на такому місці, де ваша заробітна плата визначена керівництвом раз і назавжди, або на який-небудь тривалий період, то ви якраз і складаєте ті самі 80%, які дають лише 20% ефективності. Причина тут криється в тому, що як би ви не працювали, ваша продуктивність неможливо буде стимулюватися зростанням заробітної плати.

Застосовувати принцип Парето вельми корисно в сучасному менеджменті. Обгрунтування такого висновку полягає в тому, що тільки 20% робочого часу ми використовуємо на значиме, інші 80% витрачається на діяльність, яка не приносить користі ні компанії, ні самому працівнику. Причому, у багатьох випадках це саме «марне час» закладається, в різного роду, виробничі процедури (бюрократія, невірна канцелярська логістика, порушення зв'язків з партнерами і т.д.). Сенс використання принципу і висновок, який природним чином випливає з даного варіанту застосування, полягає в тому, що необхідно зосередження всього потенціалу компанії саме на тих 20%, які і формують 80% ефективного результату.

Принцип 80/20 можна успішно використовувати і в бізнесі, для чого треба дуже критично досліджувати його структуру, партнерські відносини і, якщо буде потрібно, розробити нову стратегічну модель розвитку. Приблизно так само можна підходити до застосування правила в маркетингу, сфері послуг, інвестиційної діяльності.

Слід враховувати, що при дослідженні будь-якої діяльності, прояви даної пропорції можна побачити практично всюди, аж до сімейно-побутових відносин. Тому найважливіше при вирішенні питання, використовувати чи ні правило Парето, визначитеся, що для вас є пріоритетним і найбільш важливим.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!