Розрахунок ефективності інвестиційного проекту


В рамках розвитку ринкових відносин, інвестування виступає важливою основою фінансової діяльності та джерелом економічного розвитку. Дуже корисно вміти провести розрахунок ефективності інвестицій, з часом розширюючи їх масштаби.

Оцінюючи ефективність інвестиційного проекту, слід пройти кілька стадій:

1) розробити інвестиційну пропозицію і декларацію про намереніях-

2) сформувати техніко-економічне обґрунтування проекту-

3) здійснити економічний моніторінг-

4) провести розрахунок економічної ефективності проекту.

Потрібно зібрати необхідну інформацію, кількість якої залежатиме від стадії, на якій знаходиться проект, і від його складності. До неї входить мету, відомості про організацію, яка реалізує проект (організаційно-правова форма, час існування на ранці, стан фінансів і т.д.), вид продукції, оцінка ризиків. Також слід врахувати, що збір цієї інформації ведеться перш ніж розрахунок ефективності.

Важливо проводити оцінку наступних видів результативності проекту:

1) Продуктивність програми в цілому (це найчастіше відбувається з боку комерційної або громадської позиції, і обидва ці види варто розглядати з точки зору одного респондента, який реалізує даний проект, використовуючи власні кошти).

Розрахунок ефективності цих сторін переслідує такі цілі:

- визначити потенційну привабливість програми для ймовірних партнерів-

- знайти джерела фінансування.розрахунок ефективності
2) Дієвість участі в інвестпроекті. Бути задіяним у реалізації програми може хто завгодно: і саме підприємство, яке створює проект, і банки, які його кредитують, і компанія, що надає в лізинг обладнання, і т.д. Також проект може бути порушене більш високими структурами, такими, як, регіон, галузь, що може істотно відбитися на виконанні інвестпроекту.

Потрібно визначити, наскільки ефективно участь кожного респондента в програмі.

Цей вид результативності проекту переслідує такі цілі:

- перевірити реалізованість інвестиційної програми-

- оцінити зацікавленість всіх учасників у здійсненні проекту.розрахунок економічної ефективності проекту

Розрахунок ефективності інвестпроекту - це категорія, яка відображає відповідність чи невідповідність програми інтересам і цілям її респондентів.

Оцінюючи комерційну ефективність, слід врахувати, що в якості ефекту тут виступає потік реальних грошей, який визначається як загальне число фінансів від операційної та інвестиційної діяльності для кожного року реалізації проекту.

розрахунок ефективності рекламиВимірювання ефективності реклами полягає в тому, щоб визначити частку невизначеності рішень маркетингу. Сама реклама - це інформування потенційного споживача про товар. Розрахунок ефективності реклами проводиться за допомогою наступних показників:

1) ступінь введення інформації про товар в споживче свідомість-

2) кількість скоєних покупок в одиницю часу і т.д.

Приймаючи рішення про ефективність проекту, слід визначити те, наскільки він відповідає вимогам і цілям розробників інвестиційної програми. Тоді вже можна говорити про його реалізацію.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!