Політичні відносини: види, структура і особливості


Політичні відносини - це взаємозв'язки і взаємодії соціальних груп, які виникають в процесі політичної діяльності. Їх зародження відбувається тоді, коли потреба в управлінні та регулюванні суспільних процесів починає здійснюватися під керівництвом державної системи. Якщо звернутися до витоків, можна помітити, що такі відносини беруть свій початок в економіці суспільства, точніше, в тих взаємодіях, які виникають в результаті задоволення найбільш важливих і основних потреб населення.

Політичні відносини мають як позитивні (взаємозв'язок індивідів, що представляють різні соціальні групи, кооперація), так і негативні (конкуренція) характеристики, які сприяють як об'єднанню, так і роз'єднанню людей. Однак суть таких взаємин полягає у встановленні зв'язку між життям соціальних суб'єктів і тими проблемами та інтересами, які притаманні всьому суспільству в цілому. Як раз держава і виступає в ролі структурного елементу, який здійснює контроль над підтриманням цього зв'язку.

Зауважимо, що політичне життя і владні відносини є взаємопов'язаними. Так, режим не тільки впорядковує і нормує ці відносини, але й впливає на специфіку їхнього характеру. Так, у державі з тоталітарною формою правління вони повністю залежать від вертикалі влади. Що стосується демократичного суспільства, метою політичних відносин тут є контроль, управління і регулювання. Зауважимо, що важливу роль в їх функціонуванні та формуванні відіграє нормативно-правова база, яка притаманна конкретній державі.

Ще кількома факторами, які впливають на політичні відносини, є наступні: політична культура населення країни і ефективність проведеної політики в державі. Зауважимо, що такий вид взаємодії формується на основі взаємозв'язків, які утворюються між соціальними верствами та етнічними групами людей. Вони характеризуються певною стійкістю і є результатом розстановки політичних сил та реалізації програми правлячої верхівки держави.

Зауважимо, що всі суспільні відносини стають політичними, якщо вони починають включати в себе використання влади центрального і місцевого значення.

Політичні відносини проявляються в таких основних формах:

- державні органи-установчі організації-

- держава-соціальні групи-
- держава-громадські організації недержавної належності-

- політичні партії-політичні партії-

- політичні партії-неполітичні організації-

- влада-громадяни-

- відносини між державами на міжнародному рівні-

- держава-міжнародні політичні об'єднання.

В основі кожного виду подібних відносин лежать інтереси і цілі, які можуть розходитися або збігатися. Саме від характеру взаємодії цих понять визначається специфіка розвитку відносин між учасниками політичного життя. Вони також залежать від економічних і соціальних характеристик, а також від громадської політичної культури і волевиявлення суб'єктів державної влади.

Політичні відносини, таким чином, являють собою сукупність багаторівневих і різних за своєю суттю видів взаємодії політичних суб'єктів. Їх регулювання здійснюється шляхом застосування комплексу соціальних норм, наприклад, політичних принципів, традицій, а також правових та етнічних законів. Зауважимо, що якщо в суспільстві змінюються діючі суб'єкти політичного життя, це неухильно тягне за собою зміни принципів відносин у цій сфері.

Поділися в соц мережах: