Рецензія на статтю: як правильно підготувати?


Перед публікацією в різних наукових журналах стаття обов'язково проходить рецензування. Це важливий етап у процесі відбору та затвердження статтею для друку. Нерідко разом з рецензією можуть запросити виписку з рекомендацією статті до публікації з протоколу засідання кафедри. Тому до роботи рецензента слід підходити дуже відповідально.

Що являє собою рецензія на статтю?

Розглянемо це більш детально. Для початку слід розібратися в тому, що таке рецензія на наукову статтю. Незважаючи на деяку розмитість терміна, сенс цієї процедури досить простий. У процесі рецензування стаття піддається ретельній перевірці з точки зору оформлення, тобто розглядається структура, наявність необхідних елементів, обсяг роботи, правильність оформлення посилань, бібліографічних даних і змісту, де оцінюється логічність інформації, її достовірність і обгрунтованість. Однак за уявною з першого погляду простотою процесу варто суб'єктивна думка рецензента. З цієї причини при підготовці статті на друк слід враховувати не тільки об'єктивно-формальні вимоги, але і постаратися побачити статтю з точки зору самого рецензента. Крім того, слід мати чітке уявлення про те, що неодмінно має бути відображено і як саме оформляється рецензія на статтю. Дана інформація може знадобитися не тільки при роботі над статтею, але і при підготовці відзиву на статтю вашого колеги.

Рецензія до статті являє собою спеціальний документ, що складається від імені рецензента, яким може виступати особа з вченим званням і вченим ступенем за фахом, відповідній темі наукової роботи. Рецензент здійснює аналіз рецензованого тексту, дає оцінки за критеріями оформлення та змісту, тобто оцінює його обсяг, перевіряє правильність складання анотації, оформлення бібліографічних посилань, підбору ключових слів, встановлює релевантність теми спеціалізації наукового видання. Рецензент також оцінює новизну, значимість, наукову цінність вашої статті і робить висновки про доцільність публікації в науковому виданні або про необхідність її доопрацювання згідно зазначеним зауважень. Оформлена рецензія на статтю підписується рецензентом і потім завіряється печаткою організації, в якій працює рецензент. Вислана по електронній пошті копія не рахується повноцінним документом, з цієї причини слід відправляти оригінал рецензії поштою в редакцію журналу.

Як вона оформляється?

Рецензія на статтю, як і заява на публікацію і сама стаття, повинна бути оформлена згідно строго визначеними правилами. Рецензування статті є обов'язковою процедурою, що служить певним фільтром для матеріалу, що надходить до редакції. Нерідко саме від цього залежить той факт, чи буде матеріал публікуватися чи ні. Рецензія повинна включати наступну інформацію: повну назву наукової роботи, прізвище, ім'я, по батькові автора, посада, короткий опис проблеми, яка була порушена, актуальність дослідження, найбільш важливі аспекти, розкриті в роботі, рекомендацію до друку статті в науковому журналі, прізвище, ім'я , по батькові рецензента, його місце роботи, вчене звання, вчений ступінь, посада, підпис.

Оптимальний обсяг рецензії повинен становити приблизно три з половиною-чотири тисячі знаків з урахуванням пробілів, тобто близько 1,5-2 сторінок у форматі .doc шрифтом 12 пт Times New Roman. Щоб надати їй стилістичну завершеність, рекомендується використовувати спеціалізовані обороти і вирази, які підкреслять високий професійний рівень і грамотність здійсненого рецензування.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!