Типи суспільства


Сучасному світу притаманні кілька типів суспільств, що мають відмінності за багатьма параметрами як явним (культура, мова спілкування, географічне положення), так і прихованим (ступінь соціальної інтеграції, рівень стабільності та багато інших). В даний час існують стійкі та поширені типи суспільства, які діляться на традиційні, індустріальні, постіндустріальні.

Само поняття суспільства увазі соціальну спільність, яка історично склалася в процесі людської життєдіяльності, задовольняючи життєві потреби людей. Суспільство та його ознаки мають ряд суттєвих відмінностей від інших спільнот. По-перше, воно має спільну територію, яка складає основу соціального простору. Для нього характерно, крім проживання, взаємодія, формування і розвиток взаємозв'язків всіх його членів. Також воно має другий відмітна ознака, що характеризується загальноприйнятою системою норм і цінностей, системою культури, яка є основою людських зв'язків. Суспільство соціалізує кожне покоління, підпорядковуючи його діючим нормам. Третя відмінність полягає в підтримці та постійній відновленні високої інтенсивності внутрішніх взаємозв'язків, забезпеченні стійкості соціальних утворень. Четверта ознака характеризується автономністю, саморегуляцією, саморозвитком, забезпечуваними інститутами та організаціями на основі принципів, норм, традицій, цінностей, що виникають в самому суспільстві. Воно здатне без втручання ззовні створити для людей форми організації, а також життєві умови, необхідні для задоволення їх потреби, самореалізації та самоствердження.

Типи суспільства мають суттєві відмінності один від одного. У традиційному переважає натуральне господарство, малорухливі структури, станова ієрархія. Це товариство з притаманним йому аграрним укладом. Воно характеризується низькими темпами розвитку виробництва, що задовольняють лише мінімальні потреби людей. Для традиційного суспільства найбільш високою цінністю є збереження традицій, а не саме його розвиток. Воно відрізняється традиційною економікою, переважанням аграрного укладу, стабільністю структури, низькою мобільністю, а також високою смертністю. Для людини, що належить до традиційного суспільству, сприйняття світу і заведеного життєвого порядку є священним, що не підлягає зміні. Індивідуалізм не вітається, оскільки це може призвести до порушення встановленого порядку. У такому суспільстві колективні інтереси переважають над приватними, і всякий прояв свободи особистості пригнічується. Така характеристика традиційного суспільства.

Аналізуючи інші типи суспільства, варто відзначити їх суттєві відмінності від вищевикладеного. Таке, засноване на промисловому способі господарювання з використанням гнучких, динамічних і модифікує структур, називається індустріальним. Воно відрізняється розвиненим поділом праці, масовим виробництвом товарів, автоматизацією виробництва.

Характеризуючи типи суспільства, слід докладніше зупинитися на постіндустріальному, званому іноді інформаційним. Постіндустріальне суспільство розвинене на інформаційній основі. Властиві традиційному і індустріальному суспільству видобуток і переробка продуктів природи змінюються придбаної та переробленої інформацією, а також переважним розвитком сфери послуг. Внаслідок цього змінюється структура зайнятості і співвідношення професійно-кваліфікаційних груп. За наявними прогнозами найближчим часом у передових країнах у сфері інформації буде зайнята половина робочої сили, чверть її припадатиме на сферу матеріального виробництва, інша ж чверть буде підключена до виробництва послуг, здебільшого інформаційних.

У сучасній соціології мають місце й інші громадські класифікації. Все залежить від критерію, покладеного в основу кожної з них.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!