Посадова інструкція - це що за документ? Як складається посадова інструкція фахівця


Посадова інструкція - це юридичний документ, в якому прописані всі умови та обов'язки співробітника компанії. Згідно з цією постановою, за працівником закріплюється певний набір завдань і справ, які він повинен беззаперечно виконувати. У Трудовому кодексі не написано про суворі зобов'язання укладення посадової інструкції з новим співробітником. Однак багато керівників різних організацій вимагають наявності подібного документа. Для муніципальних і цивільних службовців посадова інструкція - це одне з основних правових постанов, що регулюють їх діяльність.

Посадова інструкція - це

Основна відмінність такої інструкції від трудового договору полягає в тому, що вона не пишеться індивідуально під кожного співробітника із зазначенням його особистих даних, а складається в узагальненому варіанті для тієї чи іншої спеціалізації.

Посадова інструкція - це документ, за допомогою якого можна запобігти конфліктам, розбіжності між підлеглими і керівником. Тут прописуються максимально детально всі нюанси, трудові моменти, які повинен виконувати працівник.

Правила складання інструкції

При розробці посадової інструкції укладач зобов'язаний керуватися певними правилами і умовами.

 1. Посадова інструкція пишеться на кожну спеціалізацію відповідно до внутрішнього робітникові порядку і штатним розкладом. Сюди також входять посади керівного складу та підрозділи.
 2. Якщо у відділі є кілька співробітників, що виконують однакову роботу, то складається одна спільна інструкція.
 3. Перед розробкою документа необхідно зробити повний опис робочого місця та посади. Це дозволить чітко відобразити всілякі нюанси і дрібні деталі.
 4. Кваліфікаційний довідник посад № 37, затверджений Мінпраці від 21.08.1998 року, має стати основою для опису будь-якої спеціальності.

Посадова інструкція фахівця

Структура

Типова посадова інструкція фахівця містить кілька розділів:

 • Загальні положення.
 • «Права».
 • Посадові обов'язки.
 • «Відповідальність».
 • Заключні положення.

Пункт «Загальні положення» включає в себе кілька правових аспектів:

 • найменування должності;
 • вимоги згідно кваліфікації фахівця;
 • у кого в підпорядкуванні знаходиться сотруднік;
 • наявність подчінённих;
 • хто буде заміщати працівника під час відпустки, лікарняного, отгулов;
 • список документів, якими зобов'язаний керуватися трудящий, та інше.

Пункт «Права» відображає основний перелік правових можливостей, якими може користуватися працівник під час виконання своїх трудових обов'язків.

Пункт «Посадові обов'язки» сам говорить за себе. Тут докладно описуються всі функції, що підлягають виконанню.

Пункт «Відповідальність» передбачає міру зобов'язань в рамках законів РФ, які повинен понести робочий за недотримання або порушення своїх трудових обов'язків.

Пункт «Прикінцеві положення» регулює моменти вступу документа в юридичну силу, правила внесення поправок і змін.

Хто розробляє посадову інструкцію?

Посадова інструкція - це правовий документ, який складається уповноваженою на це особою, найчастіше керівником організації або начальником відділу кадрів. Також до процесу написання подібного документа може бути підключений юрист або представники вузькопрофільного відділу компанії для внесення відповідних коригувань і доповнень.

Посадова інструкція головної

Мета і значимість посадової інструкції

Наявність даного документа в організації обумовлено низкою цілей:

 • врегулювання робочих споров;
 • розумне поділ праці;
 • поліпшення ефективності роботи трудящих;
 • створення правової основи праці фахівця;
 • закріплення робочої дисципліни;
 • регулювання відносин між співробітником і подчінённим;
 • правильна добірка кадрів.

Значимість документа для працівника полягає в наступному:

 • повний порядок у розподілі обязанностей;
 • чітко сформульовані обов'язки і функції;
 • швидке вирішення спірних питань, пов'язаних з трудовою діяльністю;
 • знання критеріїв, за якими проходить оцінка продуктивності праці.

Зберігання документа

Завізована посадова інструкція фахівця закріплюється печаткою організації, шнурується і зберігається у відділі кадрів. Фахівцеві і його безпосередньому начальнику видається копія подібного документа, до якої вони можуть звертатися при необхідності.

Посадова інструкція відділу

Посадова інструкція бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера - це той же самий документ, де прописуються всі його обов'язки і права, серед яких ведення діловодства, виставлення рахунків-фактур є головними. Серед інших важливих функцій і регламентів визначають:

 • порядок призначення на відповідну должность;
 • рівень кваліфікаційної підготовки бухгалтера;
 • реєстрація та контроль перебігу фінансових документів;
 • постійна перевірка оплачених / неоплачених рахунків;
 • виписка штрафних рахунків;
 • підготовка та здача звітних документів;
 • перерахування / нарахування податків до місцевих та регіональні бюджети;
 • участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;
 • формування, зберігання та ведення бази даних бухгалтера;
 • складання зарплатної ведомості;
 • нарахування та видача грошових премій трудящімся;
 • контроль і прийом первинних документів.

Всі ці обов'язки бухгалтера прописуються в інструкції. Якщо ж його функції не зафіксовані в інших правових актах, що регулюють трудові відносини, то даний документ є єдиним і має рівну юридичну силу в порівнянні із загальноприйнятими постановами Трудового кодексу РФ.

Посадова інструкція бухгалтера це

Посадова інструкція відділу кадрів

При складанні подібного документа слід врахувати специфіку роботи фахівців відділу кадрів. Приміром, в посадовій інструкції начальника відділу кадрів обов'язково повинні бути прописані такі обов'язки:

 • керівництво кадровим відділом;
 • перевірка і контроль виконання обов'язків подчінённих;
 • прийняття участі в розробці кадрової стратегії та політики організації;
 • забезпечення прийому, розстановка, розміщення молодих фахівців на основі їх ділових, особистих якостей і кваліфікаційних даних;
 • повна підготовка документів, що стосуються пенсійного страхування трудящих;
 • організація з проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу.

Інструкція оператора диспетчерської служби

Як правило, спеціальність оператора відносять до підрозділу технічного виконавця. Посадова інструкція оператора диспетчерської служби включає в себе основні обов'язки:

 • оформлення транспортних путёвок;
 • розподіл роботи водіїв;
 • ведення обліку транспортних перевезень;
 • заповнення товарно-транспортних накладних;
 • ведення технічної документаціі;
 • складання звітностей з вантажоперевезень та інше.

Посадова інструкція оператора

Інструкція муніципального службовця

Посадова інструкція муніципального службовця - це правої документ, який регламентує обов'язки та права співробітника при веденні певного органу влади місцевого самоврядування.

Для правильного визначення функцій працівника слід керуватися постановами Федерального закону «Про основи в муніципальній службі РФ», а також іншими документами Конституції РФ.

При написанні посадових інструкцій службовця необхідно враховувати правила технологічного та функціонального розподілу праці по прийняттю і вироблення власних рішень в області самоврядування.

Інструкція головної медсестри

Посадова інструкція головної медсестри розробляється відповідно до положень МОЗ та Трудового кодексу, а також з прийнятими Федеральними законами РФ і Мінпраці.

В основні обов'язки старшої медсестри входить:

 • дотримання правил медичної деонтологіі;
 • забезпечення належним доглядом хворих;
 • розстановка по постах кадрів середнього і молодшого звена;
 • своєчасне забезпечення необхідним інвентарем, препаратами, медичним інструментом;
 • повне дотримання регламенту поведінки персоналу по догляду за больнимі;
 • ведення медичних звітностей по витраті / приходу медикаментів, по роботі молодшого звена;
 • стеження за дотриманням відповідної форми одягу;
 • повний контроль над роботою медсестер.

Посадова інструкція муніципального службовця це

При вступі на роботу трудящому слід уважно і вдумливо вивчити всі документи, які вимагають його підпису. Обов'язково потрібно прочитати трудовий договір, внутрішні постанови та акти організації з розподілу трудового часу, надання відпусток і лікарняних. Також важливо попередньо ознайомитися зі своїми обов'язками, в цьому випадку якраз і стане в нагоді посадова інструкція. Це один з найбільш потрібних і важливих документів при прийомі на роботу, здатний вирішити практично всі проблеми, суперечки і конфлікти між підлеглим і керівником.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!