Начальник відділу. Його функції та обов'язки


Начальник відділу - це посада, яка передбачає широке коло обов'язків. Залежно від спеціалізації підрозділу він може виконувати різні функції. Це керівна посада, яка передбачає знання різних сфер суспільного життя.

Людина, що знаходиться на цій посаді, зобов'язаний досконально вивчити специфіку роботи відділу. Він не тільки виконує свою безпосередню роботу, але і дає потрібні рекомендації і настанови своїм підлеглим.

Робота з персоналом увазі наявність таких рис характеру, як комунікабельність, вміння спілкуватися з людьми, чуйність. Але разом з тим треба проявляти стійкість, сталість у своїх рішеннях і строгість.

Функції, які виконує керівник відділу, залежать від специфіки роботи. Наприклад, якщо це служба, яка займається реалізацією продукції, то тут необхідно прагнути до підтримання обсягу продажів на високому рівні. Сюди входить планування, вивчення ринку і попиту. Крім того, необхідно грамотне управління трудовими ресурсами.

Начальник відділу кадрів також входить в категорію керівників. На цю посаду призначаються кандидатури, які мають вищу освіту. Обов'язковим є і стаж роботи на посаді керівника, краще в галузі управління кадрами, не менше 5 років.

Начальник відділу призначається наказом керівника організації. Він зобов'язаний володіти достатніми знаннями, щоб обіймати цю посаду.

Ця людина повинна знати нормативні акти та інші документи, необхідні для професійного управління кадрами. В основному це відноситься до трудового законодавства. Також обов'язковим є вивчення структури організації, специфіки її роботи і перспектив подальшого розвитку.

Відділ праці проводить певну кадрову політику. Тому необхідно розробити план або вивчити стратегію, яка є в даній компанії. Начальник відділу кадрів повинен вивчати ринок праці з метою підбору та поповнення кадрових ресурсів.

Також повинна бути розроблена система оцінки персоналу, що дозволяє проводити ротацію і просувати більш професійних працівників на нові посади, щоб забезпечити більш плідну діяльність всієї компанії.

Організація роботи безпосередньо у відділі праці також є необхідним заходом.

Кожен співробітник, особливо начальник відділу, повинен уміти оформляти документацію, що має відношення до роботи з кадрами. Необхідно складати звітність для надання у відповідні організації.

В даний час стрімко розвиваються інформаційні технології. Тому начальник відділу повинен вміти використовувати у своїй роботі комп'ютер і відповідні програми. Ця посада передбачає наявність знань в галузі психології та соціології, економіки, організації виробництва і т. Д.

У своїй діяльності начальник відділу кадрів використовує положення і посадову інструкцію. Людина, що займає цю посаду, підпорядковується директору підприємства.

Начальник відділу керує своїм структурним підрозділам та іншими супутніми службами. Він організовує роботу з комплектування кадрів відповідно до специфіки, професійною підготовкою та кваліфікацією.

Він виконує функції керівника щодо розстановки кадрів відповідно до їх рівнем підготовки. Займається підбором молодих фахівців. Відділ кадрів проводить атестацію працівників.

Начальник відділу має право знайомитися з усією документацією, яка стосується його роботи, брати участь у розробках проектів з поліпшення кадрової політики підприємства. Він візує документи, які входять в межі його компетенції.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!