Фінансовий результат


У сучасних умовах ведення ринкової економіки показник фінансового результату діяльності підприємства є найбільш значущим у роботі суб'єктів господарювання. Його розмір є критерієм активності будь-якої організації.

Фінансовий результат - це та сума прибутку або збитку, яка була отримана в звітному періоді від реалізації продукції, надання послуг і виконання робіт, а також інших господарських операцій. Даний показник є предметом уваги великого кола учасників ринку, які мають інтерес до стабільної роботи підприємства, і головним критерієм, що дає оцінку комерційної діяльності.

Фінансовий результат залежить від ряду факторів:

- ефективності використання ресурсів виробництва-

- дотримання дисципліни платежів і умов договорів-

- зміни цін на товарних і сировинних ринках збуту і т.д.

Фінансовий результат також залежить від суми отриманих доходів. Розмір прибутку підприємства впливає на оплату праці працівників та обов'язкові відрахування в бюджет. Також від її величини залежать і доходи засновників. Позитивний фінансовий результат є значущим критерієм для залучення інвесторів, партнерів по спільному ведення бізнесу, а також кредиторів.

Формування фінансових результатів організації проводиться виходячи з доходів, отриманих від основної та допоміжної діяльності. На основі аналітичного бухгалтерського обліку виводиться показник валового прибутку. Він є різницею, отриманої в результаті вирахування обсягу виручки і собівартості реалізованої продукції, управлінських і комерційних витрат.

Показник валового прибутку служить критерієм основної діяльності організації. Прибуток, яку організація формує для оподаткування, враховує всі отримані доходи і витрати. Крім валового прибутку сюди входять результати від іншої діяльності, якою може стати здача основних засобів в оренду, участь у валютних і фондових біржах і т.д. Сума, що залишається після сплати податків до бюджету, розподіляється підприємством на його розвиток і на дивіденди для засновників.

Фінансовий результат, одержуваний підприємством від своєї діяльності, залежить від прибутку і рентабельності. Основним позитивним критерієм роботи будь-якого суб'єкта є отримання доходу. Ставлячи перед собою завдання збільшення прибутку, підприємство прагне підвищити обсяги виробленої продукції, знизивши при цьому витрати на її випуск.

Розмір доходу суб'єкта господарювання служить основним показником для інвесторів, що визначає рівень віддачі вкладених коштів в активи. В умовах ринкової економіки основним завданням є підтримка необхідного рівня прибутковості роботи організації. Падіння цього показника свідчить про незадовільний стан бізнесу і служить передумовою для банкрутства підприємства.

Рівень рентабельності є відносним критерієм, що вказує на ефективність ведення господарських операцій. Цим показником властива функція порівняння. Рівень рентабельності дозволяє зробити висновок про ступінь доходу, прибутку і вигоди. Саме цей показник дає оцінку про суму прибутку, яка була отримана підприємством з кожного вкладеного в активи рубля. Рентабельність дозволяє повною мірою оцінити кінцевий результат господарської діяльності, показуючи співвідношення підсумкових результатів з обсягом готівки або використаних виробничих ресурсів.

В умовах зростаючої конкуренції і прагнення збільшення прибутковості, аналіз фінансових результатів є обов'язковою функцією управління підприємством. Саме він дозволяє знайти резерв збільшення прибутку і рентабельності, а також дає можливість суб'єкту господарювання функціонувати з більшою ефективністю.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!