Підсумкове інтегроване заняття в підготовчій групі дитячого садка


Головні завершальні навчальний процес події в дитячому садку – підсумкові заняття. Саме тоді узагальнюються отримані знання, перевіряються вміння та навички, ставиться логічна точка навчанню, яке тривало цілий рік. Підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі – це ще й обов'язковий аналіз системи отриманих знань.

підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі

Заходи такого роду повинні проводитися регулярно, завершуючи кожен навчальний етап. Дотримуючись Федеральному державному освітньому стандарту, вихователь слід сукупності вимог, які обов'язкові при реалізації освітніх програм, при цьому вносить в підсумкове інтегроване заняття в підготовчій групі і всі творчі задуми, і політ фантазії і велику частку винахідливості. Інакше складно показати підсумки не тільки навчального року, а й усього навчання в дитячому садку.

Два документа

З приводу федеральних державних вимог, що до структурі загальноосвітніх програм, було зламано вже чимало списів. Як же відрізнити особливості державних вимог у дошкільній освіті від державного стандарту?

підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі по ФГОС

Ще недавно кожен вихователь дошкільних установ готував підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі по ФГТ, звіряючи з цими вимогами освітню програму своєї установи, але от довелося перебудовуватися. Підлаштовуватися до стандарту. Хоча в цих документах багато схожого, але підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі по ФГОС вже сильно відрізняється від попереднього.

Вимоги до програм

У чому конкретно полягають відмінності між формулами ФГТ ООП ДО і зв'язками ФГОС ДО? Перший об'єкт має дві частини: вимоги до структури програми і вимоги до умов її реалізації. Другий додає до вищепереліченого вимоги до результатів освоєння програми, в той час як ФГТ (перший) наполягає тільки на плановані результати виконання освітніх програм.

підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі по ФГТ

Вимоги до структури освітніх програм теж значно відрізняються. Якщо по ФГТ основними є чотири напрямки структури освіти, то по ФГОС – вже п'ять. Причому напрямки один від одного кардинально не відрізняються, просто підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі по ФГОС направлено на налагодження громадських зв'язків, на комунікацію, а таке ж заняття по ФГТ – на соціалізацію, тобто на саму громадськість.

Обов'язкова частина і залишкова

Співвідношення частин освітньої програми теж змінилося. Якщо обов'язкова частина її по ФГТ повинна складати як мінімум 80% обсягу, а інші 20% можуть бути складені самими наставниками в навчальному процесі, то програми з ФГОС вимагають обов'язковості лише в 60% загального обсягу програми, а інші 40% залишаються на розсуд вихователя і керівництва.

Стало бути, розширюється плацдарм для творчого зростання працівників освітньої сфери, з'являється можливість орієнтуватися на умови національної, соціокультурної, економічної, навіть кліматичної специфіки, де і здійснюється даний освітній процес, підтримуються інтереси педагогічних працівників, сформовані традиції.

підсумкове заняття нод інтегроване в підготовчій групі

Мірилом тут може стати саме підсумкове відкрите інтегроване заняття в підготовчій групі, де пред'являються підсумки багаторічної виховної й освітньої роботи в стінах ДОУ.

Основа освітньої програми

Основна освітня програма з ФГОС структурно змінилася. Тепер в неї включені три розділи: цільовий, змістовий і організаційний. У кожному з розділів є обов'язкова восьмідесятіпроцентная частину і простір для творчості. Введений додатковий розділ – презентація програми.

Обов'язкова частина по ФГТ: пояснювальна записка, зміст по областях, режим перебування, результати освоєння освітньої програми і система моніторингу. Потім йде частина, яку формують самі учасники освітнього процесу.

підсумкове комплексно інтегроване заняття у підготовчій групі

Презентацією програми стає підсумкове комплексно-інтегроване заняття в підготовчій групі, де вихованці неодмінно покажуть і сильні, і слабкі сторони аналізованих документів.

Характеристики та особисті якості

ФГТ визначає досить конкретні характеристики і інтегративні якості особистості, так сказати, ідеальний соціальний портрет дитини-дошкільника. Результати основної програми і якість всієї діяльності обов'язково оцінюються – як проміжні (поточні), так і підсумкові.

Передбачувані результати по ФГОС подаються як цільові орієнтири, як можливі досягнення дитини в силу його вікових та соціально-нормативних характеристик, завершуючи етап дошкільної освіти. Підсумкове пізнавальне інтегроване заняття у підготовчій групі розкриє такі якості випускників, як ініціативність, впевненість у собі, самостійність, фізичний розвиток, уява, допитливість, вольові зусилля, інтерес.

Педагогічна діагностика

Цільові орієнтири, як і будь-яка мета, не можуть підлягати конкретної оцінкою, навіть у вигляді моніторингу та будь-яких видів педагогічної діагностики, оскільки не можуть бути підставою для чисто формального порівняння з досягненнями дітей у реальності.

У програмі з ФГОС немає ні проміжної, ні остаточної діагностики випускників. Підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі по ФГОС ставить оцінку індивідуальному розвитку дітей. Ось ця оцінка і виноситься вихователем у вигляді педагогічної діагностики.

підсумкове пізнавальне інтегроване заняття у підготовчій групі

Активність дітей як в спонтанної, так і в діяльності, організованої спеціально, і є предметом для спостереження та аналізу. Інструментами педагогічної діагностики можуть стати карти спостережень за дитячим розвитком, де фіксуються індивідуальна динаміка і розвиток в перспективі, поки дитина зайнята комунікацією з однолітками, з дорослими, іграми, пізнанням, проектами, художньою діяльністю, фізичним розвитком.

Програма по ФГТ формує загальну культуру, розвиває фізичні, інтелектуальні, особистісні якості, формує передумови для навчальної діяльності. Програма по ФГОС творить умови соціального розвитку дітей, дає можливості їх соціалізації, всебічного розвитку – особистісного, пізнавального, морально-етичного, а також розвитку ініціативи, творчих здібностей, бажання співпрацювати з дорослими і однолітками.

Безпосередньо освітня діяльність

Чим же безпосередньо освітня діяльність може відрізнятися від звичайного заняття? Оновленою структурою і формами організації освітнього процесу, індивідуалізацією, зміною позицій дорослого педагога щодо дітей.

Підсумкове заняття НСД – інтегроване, у підготовчій групі діти напевно охоче готуватимуться до показу, але відповідальність не завадить інтересу до цього виду діяльності.

Моделі організації освітнього процесу

Колишня і найпоширеніша в нашій країні модель організації навчального процесу включала в себе три пункти:

1. Проведення занять за розкладом, де діти вирішували сформовані методиками завдання.

2. Формування умінь і навичок по ходу режимних моментів: прийом вранці, сніданок, прогулянка, підготовка до тихого годині і так далі.

3. Знання та вміння, отримані дітьми, закріплюються в самостійної та індивідуальної роботи.

Ця програмна модель працювала до введення наказу Міносвіти Росії № 655 від 23 листопада 2009 року по ФГТ, який стосувався затвердження структури основ освітніх програм дошкільної освіти. У наказі обмовлялося рішення освітніх завдань за допомогою спільної діяльності дорослих і дітей, причому не тільки обмежуючись рамками НОД (безпосередньо освітньої діяльності), але навіть при проведенні всіляких режимних моментів відповідно специфіці дитячого дошкільного закладу.

підсумкове відкрите інтегроване заняття в підготовчій групі

Підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі повинно увібрати в себе всі кращі моменти, що трапилися в результаті спільної діяльності дітей і вихователя, оскільки саме вони допомагають дитині освоювати світ і долати труднощі.

Партнерська діяльність

Новітня модель вибудовування освітнього процесу повинна враховувати параметри ФГТ та обов'язково містити дві складові:

1. Спільна діяльність дітей і дорослих з дотриманням НОД і всіх режимних моментів.

2. Самостійна діяльність дітей.

Основними тезами при організації такої, можна сказати, партнерської діяльності дітей і вихователя, не виходить за межі НОД і режиму, є наступні:

1. Вихователь бере участь у спільній діяльності абсолютно нарівні з вихованцями.

2. Дошкільнята суто добровільно приєднуються до спільної діяльності, без психічного тиску та дисциплінарного примусу.

3. Діти можуть вільно спілкуватися і переміщатися під час спільної діяльності, відповідно, потрібно організувати для цього робочий простір.

4. Відкрите закінчення спільної діяльності, тобто кожен може працювати у своєму темпі.

5. Гра повинна бути присутнім у спільній діяльності як основний вид роботи з дітьми і як провідний вид діяльності дошкільного закладу.

Показником успішного оволодіння навичками, знаннями та вміннями за допомогою гри може стати підсумкове інтегроване заняття у підготовчій групі – з розвитку мовлення або математики, не настільки важливо, буде зрозуміло головне: за допомогою гри дитина швидше адаптується в навколишньому світі, соціумі, він не втрачає інтерес до пізнання і внутрішньо щасливий.

Вибір ігрової діяльності

Освітній процес безпосередньо організується і реалізується через освоєння різних видів діяльності дітей: ігрову, рухову, комунікативну, трудову, пізнавально-дослідну, продуктивну, музично-художню, а також – і в найбільшій мірі – допомогою читання.

Тут найважливіше вдало інтегрувати всі ці форми і методи роботи, зробити правильний вибір, який є прерогативою саме педагога, самостійно вирішує всі проблеми, пов'язані з контингентом, рівнем освоєння загальноосвітньої програми. І залишається тільки побажати незмінного творчого підходу до виконання конкретних завдань дошкільної освіти.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!