Посадова інструкція техніка 1 категорії. Які посадові обов'язки техніка?


На посаду техніка без категорії приймаються особи, які мають середню (технічне) профосвіту. При цьому до них не пред'являються вимоги до стажу. Техніком 2-ї категорії призначається громадянин із середнім (технічним) профосвіти. Особі при цьому необхідно мати досвід роботи в даній професії не менше двох років. Посадова інструкція техніка 1 категорії вимагає, щоб прийняте особа мало середнє (технічне) профосвіту і стаж не менше 2 років у 2-ї категорії. Призначення здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника відповідного підрозділу.

посадова інструкція техніка

Загальні відомості

Посадова інструкція техніка містить положення, що стосуються безпосередньої діяльності фахівця на підприємстві. Залежно від специфіки роботи організації, в ті чи інші розділи можуть вноситися доповнення, що не суперечать законодавству. Зокрема, посадова інструкція техніка з обліку наказує фахівцеві знати стандарти на розроблювану документацію, порядок її складання та правила оформлення, форми звітності. За загальним вимогам співробітнику необхідно також вміти розбиратися в нормативно-правових актах і довідкових матеріалах, що відносяться безпосередньо до його діяльності.

Посадова інструкція інженера-техніка наказує фахівцеві володіти більш великими знаннями. Зокрема, вони стосуються послідовності вимірювань, експериментів, спостережень. У посадові обов'язки техніка входить робота з контрольними приладами. У цьому зв'язку співробітнику необхідно знати правила користування апаратурою. Особливу увагу слід приділити положенням, які містить посадова інструкція техніка в школі. У своїй діяльності фахівець повинен керуватися не тільки галузевим законодавством в галузі праці, а й нормативними актами органів освіти.

посадова інструкція техніка 1 категорії

Фахівець, який зайнятий на виробництві, повинен знати основні технології, конструктивні особливості, характеристики, принципи роботи, призначення та порядок експлуатації використовуваного обладнання, а також способи огляду та методи виявлення дефектів. Йому також необхідно розбиратися в засобах вимірювання параметрів і даних режимів функціонування апаратури. Фахівцеві належить знати правила по експлуатації ВТ, основи управління та праці, організації виробництва, економіки. Всі ці вимоги містить посадова інструкція.

Технік ПТО несе відповідальність за дотримання правил внутрішньої дисципліни, ТБ, протипожежного захисту, ОТ, гігієни та санітарії. Спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику структурного підрозділу або іншій особі, уповноваженій директором підприємства. У період відпустки, хвороби і при відсутності співробітника з інших причин його обов'язки виконує працівник, призначений наказом керівника організації. Цей співробітник отримує відповідні права, а також повною мірою несе відповідальність за виконання поставлених перед ним завдань.

посадова інструкція техніка в школі

Посадова інструкція техніка: основні завдання

Під керівництвом уповноваженого директором підприємства більш кваліфікованого співробітника фахівець здійснює обробку інформації, проводить необхідні розрахунки і вимірювання, розробляє прості схеми і нескладні проекти відповідно до завданнями, діючими нормативами і стандартами. Посадова інструкція техніка наказує працівникові здійснювати настройку, наладку, регулювання, а також дослідну перевірку систем і устаткування в умовах лабораторії, а також на відповідних об'єктах. Фахівець також слідкує за справністю апаратури. Технік бере участь у проведенні випробувань і експериментів, виконує підключення приладів, реєстрацію необхідних параметрів і характеристик. Отримані результати фахівець обробляє і систематизує.

посадова інструкція технік пто

Робота з інформацією

Посадова інструкція техніка вимагає особливих знань діловодства. Спеціаліст бере участь у складанні інструкцій, програм та іншої документації. Співробітник виготовляє макети, проводить випробування і виконує експериментальну роботу з проведеним дослідженням. У ході зазначеної діяльності він здійснює збір, накопичення, обробку вихідних матеріалів, науково-технічних відомостей, даних по статистичної звітності. Спеціаліст становить опису до проведеним дослідженням та розробляє проекти, діаграми, специфікації, графіки, таблиці та іншу документацію.

Діловодство

З метою поліпшення якості своєї роботи техніку належить вивчати довідкову літературу. Співробітник бере участь в обгрунтуванні передбачуваної економічної ефективності винаходів і раціоналізаторських пропозицій, впровадження нового обладнання. У його обов'язки також включено виконання технічної роботи по складанню звітної та планової документації, графічного оформлення матеріалів. При необхідності спеціаліст вносить виправлення і зміни до актів, згідно з рішеннями, які були прийняті в ході обговорення і розгляду здійснюваної діяльності. Після копіювання і розмноження документації співробітник звіряє її. У його завдання входить також прийом і реєстрація вступників паперів і кореспонденції, яка стосується його діяльності. Спеціаліст відповідає за їх збереження, веде облікову роботу, контролює терміни виконання приписів, які містяться в документації.

посадова інструкція техніка з обліку

Права

Вони прямим чином пов'язані з виконанням посадових обов'язків. Співробітник має право знайомитися з проектами розпоряджень та рішень начальника підприємства, що стосуються його діяльності. Він може виносити на розгляд директора пропозиції, спрямовані на вдосконалення та поліпшення якості роботи, яка пов'язана з обов'язками, передбаченими в його посадовій інструкції. У разі виявлення недоліків виробничій діяльності організації або структурного підрозділу в ході виконання своїх завдань фахівець вправі повідомляти про них своєму безпосередньому начальнику. Він також може вносити раціональні пропозиції щодо усунення цих дефектів. За дорученням керівника або особисто фахівець вправі запитувати від співробітників документи та інформацію, необхідні йому в роботі.

Особливі можливості

При необхідності техніку дозволено залучати службовців окремих або всіх підрозділів до виконання завдань, які покладені на нього. Дана можливість має бути встановлена відповідними положеннями. Якщо їх немає, то така діяльність здійснюється за погодженням з директором. Технік право вимагати від керівника організації сприяти йому у виконанні запропонованих посадових обов'язків.

посадові обов'язки техніка

Відповідальність

Технік повинен належним чином виконувати свої обов'язки. За недотримання встановлених вимог, правил, норм, стандартів, розпоряджень, наказів та інших актів фахівець несе відповідальність. Дисциплінарні стягнення можуть застосовуватися у межах діючих норм Трудового кодексу. У разі вчинення серйозних правопорушень в процесі виконання посадових обов'язків технік може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності. За заподіяний збиток передбачаються стягнення, встановлені вітчизняним законодавством.

посадова інструкція інженера техніка [

Додатково

При вступі на роботу технік повинен пройти первинний інструктаж, ознайомитися з нормативними актами, що стосуються його діяльності. За підсумками даної роботи проводиться перевірка знань співробітника. У разі якщо діяльність фахівця буде пов'язана з небезпечними виробничими факторами, у нього не повинно бути обмежень за станом здоров'я. Для виключення протипоказань необхідний медогляд, за результатами якого дається відповідний висновок.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!