Оборотні фонди


Істотною умовою безперебійного функціонування будь-якого суб'єкта господарювання є наявність у нього певних джерел і засобів. Без основних виробничих фондів, які включають в себе будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні та інші засоби праці, неможливий основоположний виробничий процес фірми. При відсутності цих необоротних активів, які є основою діяльності будь-якого підприємства, неможливо було б здійснити планований випуск продукції.

Крім цього, для нормального функціонування організація потребує і оборотних коштах. Насамперед, ними є грошові ресурси. Їх наявність дозволяє купувати в необхідному обсязі оборотні фонди. У свою чергу, присутність всіх цих ресурсів забезпечить безперебійний випуск продукції.

Основні та оборотні фонди потребують економному і раціональному використанні. Це є першочерговим завданням, що стоїть перед керівництвом підприємства. Для більш ефективного управління коштами, якими володіє організація, необхідно знати їх склад і структуру.

Оборотні фонди підприємства - це ресурси суб'єкта господарювання, які протягом часу свого використання послідовно переходять з грошової в продуктивну, а потім і в товарну форму. У зв'язку з цим виникає необхідність їх поділу на дві категорії. Першою з них є виробничі фонди. Другий - фонди обігу. Перша категорія оборотних активів включає до свого складу засоби виробництва і праці. На відміну від цього, фонди обігу являють собою готову продукцію в сукупності з грошовими ресурсами.

Оборотні кошти, на відміну від необоротних, витрачаються протягом одного технологічного процесу. Їх повна вартість збільшує ціну готового товару. Речові елементи, з яких складаються оборотні фонди, в процесі виробництва змінюють свою натуральну форму і фізико-хімічні властивості. Споживча вартість цих ресурсів втрачається з ходом виробничого циклу. Оборотні кошти можна розділити на три групи:

- запаси виробництва-

- незавершене виробництво і власні полуфабрікати-

- витрати, які мають відношення до майбутніх періодів.

Фонди обігу складаються з готових товарів на складі або в дорозі, а також грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках або на рахунках обліку у вигляді дебіторської заборгованості. Ці ресурси використовуються для обслуговування сфери виробництва.

Оборотні фонди організації протягом виробничого процесу проходять кілька стадій. Їх рух починається з авансування грошових сум, спрямованих на покупку необхідних коштів. На першій стадії організовується процес матеріально-технічного постачання знаряддями і предметами праці. На другому етапі споживаються засоби виробництва, створюється готова продукція. Третя стадія характеризується процесом реалізації готових товарів. Джерелами придбання оборотних активів можуть служити власні або позикові кошти.

Ефективно використовуються оборотні фонди є важливим критерієм в стабільному функціонуванні суб'єкта господарювання. Це може бути досягнуто при раціональному витрачанні коштів, наявних у підприємства. Якщо оборотні активи використовуються економічно, то вивільняються при цьому ресурси сприяють фінансовому зміцненню суб'єкта господарювання. Для здійснення цього процесу необхідно підвищення матеріальної зацікавленості колективу підприємства в підвищенні ефективності всього виробництва.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!